dr. sc. Petrović Siniša, prof.v.š.

Konzultacije
Prijem studenata: 
Sigurnost na radu : Zimski semestar, Srijeda, 13:00-16:00 i 20:00-21:00
Prijem studenata: 
Nakon završetka predavanja prema dogovoru na Poljoprivrednom odjelu Poreč
Prijem studenata: 
Poljoprivredni odjel: Zimski semestar, Petak 11:00-14:00 i 16:00-17:00
Prijem studenata: 
Poljoprivredni odjel: Ljetni semestar, Ponedjeljak, 12:30-15:30 i 17:00-18:00
Kabinet: 
Rijeka: 411 Poreč: 5
Telefon: 
051/353-706 052/451-960
E-mail: 
spetrov@veleri.hr

Nastava

Nositelj kolegija: 
Rijeka
Stručni studij sigurnosti na radu - Kemija za inženjere
Poreč
Stručni studij vinarstva - Biokemija
Stručni studij vinarstva - Kemija
Poreč - redoviti studij
Stručni studij med. poljoprivrede - Kemija
Stručni studij med. poljoprivrede - Biokemija
Poreč - izvanredni studij
Stručni studij med. poljoprivrede - Biokemija
Stručni studij med. poljoprivrede - Kemija