mr. sc. Strahinja Robert, predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
Rijeka: PON 14:00 - 16:00
Prijem studenata: 
Pazin: ČET 17:00 - 18:00
Prijem studenata: 
te po dogovoru na e-mail
Kabinet: 
426
Telefon: 
051/353-740

Nastava

Nositelj kolegija: 
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij poduzetništva - Marketing
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij poduzetništva - Marketing
Pazin
Stručni studij poduzetništva - Poslovno komuniciranje
Stručni studij poduzetništva - Marketing
Stručni studij poduzetništva - Upravljanje kvalitetom
Stručni studij poduzetništva - Poslovni plan i analiza
Stručni studij poduzetništva - Financiranje poduzeća

Asistent na kolegijima: 
Pula
Stručni studij poduzetništva - Poslovni plan i analiza
Poreč
Stručni studij vinarstva - Analiza poslovanja
Poreč - redoviti studij
Stručni studij med. poljoprivrede - Analiza poslovanja
Poreč - izvanredni studij
Stručni studij med. poljoprivrede - Analiza poslovanja