Šuman Sabrina, predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
UTO 10:30 - 12:30
Prijem studenata: 
SRI 16:00 - 17:00
Kabinet: 
420
Telefon: 
353-720
E-mail: 
ssuman@veleri.hr

Nastava

Nositelj kolegija: 
Rijeka
Specijalistički studij informatike - Informacijski sustav za potporu odlučivanju
Specijalistički studij poduzetništva - Informacijski sustav za potporu odlučivanju
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij informatike - Upravljanje kvalitetom i sigurnost u telematici
Stručni studij informatike - Informacijski sustav za potporu upravljanju i odlučivanju
Stručni studij telematika - Osnove informatike
Stručni studij telematika - Upravljanje kvalitetom i sigurnost u telematici
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij informatike - Upravljanje kvalitetom i sigurnost u telematici
Stručni studij informatike - Informacijski sustav za potporu upravljanju i odlučivanju
Stručni studij telematika - Osnove informatike
Stručni studij telematika - Upravljanje kvalitetom i sigurnost u telematici

Asistent na kolegijima: 
Rijeka
Specijalistički studij informatike - Upravljanje kvalitetom informacijskog sustava
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij informatike - Grafika, tekst, multimedija
Stručni studij informatike - Osnove programiranja
Stručni studij informatike - Multimedijski sustavi
Stručni studij telematika - Multimedijski sustavi
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij informatike - Osnove programiranja
Stručni studij informatike - Multimedijski sustavi
Stručni studij telematika - Multimedijski sustavi