dr. sc. Raspor Janković Sanja, viši predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
UTO 15:30 - 17:00
Prijem studenata: 
SRI 10:30 - 12:00
Prijem studenata: 
ili na e-mail
Kabinet: 
413
Telefon: 
353-752
E-mail: 
sraspor@veleri.hr

Nastava

Nositelj kolegija: 
Rijeka
Stručni studij sigurnosti na radu - Vjerojatnost i statistika
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij informatike - Vjerojatnost i statistika
Stručni studij poduzetništva - Statistika za poduzetnike
Stručni studij prometa - Statistika u prometu
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij informatike - Vjerojatnost i statistika
Stručni studij poduzetništva - Statistika za poduzetnike
Stručni studij prometa - Statistika u prometu
Pazin
Stručni studij poduzetništva - Statistika za poduzetnike
Ogulin
Stručni studij prometa - Statistika u prometu