dr. sc. Šepić Tatjana, viši predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
PON 17:30 - 19:00
Prijem studenata: 
UTO 14:00 - 15:30
Kabinet: 
424
Telefon: 
353-746
E-mail: 
tatjanas@veleri.hr

Nastava

Nositelj kolegija: 
Rijeka
Stručni studij sigurnosti na radu - Strani jezik II (Engleski)
Stručni studij sigurnosti na radu - Strani jezik I (Engleski)
Stručni studij sigurnosti na radu - Strani jezik IV (Engleski)
Stručni studij sigurnosti na radu - Strani jezik III (Engleski)
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij informatike - Engleski jezik I/1
Stručni studij informatike - Engleski jezik I/2
Stručni studij informatike - Engleski jezik III
Stručni studij informatike - Engleski jezik II.
Stručni studij telematika - Engleski jezik II
Stručni studij telematika - Engleski jezik I
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij informatike - Engleski jezik I/1
Stručni studij informatike - Engleski jezik I/2
Stručni studij informatike - Engleski jezik III
Stručni studij informatike - Engleski jezik II.
Stručni studij telematika - Engleski jezik I
Stručni studij telematika - Engleski jezik II
Poreč
Stručni studij vinarstva - Engleski jezik I
Stručni studij vinarstva - Engleski jezik II
Stručni studij vinarstva - Engleski jezik IV
Stručni studij vinarstva - Engleski jezik III
Poreč - redoviti studij
Stručni studij med. poljoprivrede - Engleski jezik II
Stručni studij med. poljoprivrede - Engleski jezik I
Stručni studij med. poljoprivrede - Engleski jezik IV
Stručni studij med. poljoprivrede - Engleski jezik III
Poreč - izvanredni studij
Stručni studij med. poljoprivrede - Engleski jezik II
Stručni studij med. poljoprivrede - Engleski jezik I
Stručni studij med. poljoprivrede - Engleski jezik III
Stručni studij med. poljoprivrede - Engleski jezik IV