mr. sc. Rakamarić Grlica Mirjana, viši predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
PON 18:00 - 19:30
Prijem studenata: 
ČET 12:15 - 13:45
Kabinet: 
419
Telefon: 
353-721
E-mail: 
mrakams@veleri.hr

Nastava

Nositelj kolegija: 
Rijeka
Specijalistički studij poduzetništva - Kvantitativne metode za poduzetnike
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij informatike - Poslovna matematika
Stručni studij poduzetništva - Gospodarska matematika
Stručni studij prometa - Operacijska istraživanja u prometu
Stručni studij telematika - Matematika
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij informatike - Poslovna matematika
Stručni studij poduzetništva - Gospodarska matematika
Stručni studij telematika - Matematika
Pazin
Stručni studij poduzetništva - Gospodarska matematika