Dami­janić Kristijan, predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
SRI 17:00 - 17:45
Prijem studenata: 
ČET 9:00 - 11:15
Telefon: 
052/ 451-965

Nastava

Nositelj kolegija: 
Poreč
Stručni studij vinarstva - Vinogradarstvo I
Stručni studij vinarstva - Vinarstvo II

Asistent na kolegijima: 
Poreč
Stručni studij vinarstva - Vinarstvo I
Stručni studij vinarstva - Specijalna i pjenušava vina
Stručni studij vinarstva - Vinarstvo III
Stručni studij vinarstva - Senzorika vina I
Stručni studij vinarstva - Praktičan rad u vinarstvu II
Stručni studij vinarstva - Praktičan rad u vinarstvu I
Stručni studij vinarstva - Specifične tehnologije u vinarstvu
Poreč - redoviti studij
Stručni studij med. poljoprivrede - Vinarstvo I
Stručni studij med. poljoprivrede - Vinarstvo II
Stručni studij med. poljoprivrede - Specijalna i pjenušava vina
Poreč - izvanredni studij
Stručni studij med. poljoprivrede - Vinarstvo I
Stručni studij med. poljoprivrede - Vinarstvo II
Stručni studij med. poljoprivrede - Specijalna i pjenušava vina