dr. sc. Gluhić David, v. predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
SRI 17:00 - 18:00

Nastava

Nositelj kolegija: 
Poreč
Stručni studij vinarstva - Tloznanstvo
Poreč - redoviti studij
Stručni studij med. poljoprivrede - Tloznanstvo
Stručni studij med. poljoprivrede - Agroklimatologija
Stručni studij med. poljoprivrede - Navodnjavanje
Poreč - izvanredni studij
Stručni studij med. poljoprivrede - Agroklimatologija
Stručni studij med. poljoprivrede - Tloznanstvo
Stručni studij med. poljoprivrede - Navodnjavanje

Asistent na kolegijima: 
Poreč
Stručni studij vinarstva - Navodnjavanje