Kaurić Kruno, predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
ČET 15:00 - 15:45
Kabinet: 
434
Telefon: 
353-726

Nastava

Nositelj kolegija: 
Rijeka
Stručni studij sigurnosti na radu - Protueksplozivna zaštita
Specijalistički studij sigurnosti na radu - TEHNOLOGIJA ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE
Specijalistički studij sigurnosti na radu - ZAŠTITA OD TERORIZMA