dr. sc. Štefanac-Nadarević Vesna, prof. v. š.

Konzultacije
Prijem studenata: 
UTO 17:00 - 17:45
Kabinet: 
434
Telefon: 
353-701

Nastava

Nositelj kolegija: 
Rijeka
Stručni studij sigurnosti na radu - Medicina rada