mr. sc. Golob Marino, predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
Rijeka: UTO 13:00 - 16:00
Prijem studenata: 
Pazin: PON 15:00 - 16:00
Kabinet: 
418
Telefon: 
353-718

Nastava

Nositelj kolegija: 
Rijeka
Specijalistički studij prometa - Marketing u prometu
Specijalistički studij sigurnosti na radu - MARKETING U SIGURNOSTI
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij prometa - Osnove marketinga
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij prometa - Osnove marketinga
Pazin
Stručni studij poduzetništva - Osnove poduzetničke ekonomije
Stručni studij poduzetništva - Poduzetništvo
Stručni studij poduzetništva - Ekonomika poduzetništva
Stručni studij poduzetništva - Semestralna stručna praksa
Ogulin
Stručni studij prometa - Osnove marketinga