Vukušić Davor, predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
PET 16:30 - 17:30
Telefon: 
099/310-2016

Nastava

Nositelj kolegija: 
Rijeka
Stručni studij sigurnosti na radu - Sigurnost pri prijevozu opasnih tvari
Specijalistički studij sigurnosti na radu - UPRAVLJANJE RIZICIMA U INDUSTRIJI OPASNIH TVARI
Poreč
Specijalistički studij sigurnosti na radu - PROCJENA UGROŽENOSTI I ORGANIZACIJA SIGURNOSTI U TURIZMU