Veleučilište

Veleučilište Rijeka
Trpimirova 2/V, 51 000 Rijeka,
tel. 051/321-300, fax. 051/211-270,
www.veleri.hr, ured@veleri.hr
OIB: 29573709870
MB: 01387332
Žiro račun: 2402006-1100451485 (Erste & Steiermärkische Bank d.d.)
IBAN: HR6824020061100451485

 

Veleučilište u Rijeci ima u svom sastavu odjele, koji su smješteni u četiri županije:

 • Primorsko-goranskoj
 • Istarskoj
 • Ličko-senjskoj
 • Karlovačkoj

Temeljni zadatak Veleučilišta je izobrazba stručnjaka usmjerenih više prema praksi sa ciljem samostalne primjene stručnih i znanstvenih metoda specifičnih za pojedino područje izobrazbe, koja je od početka usmjerena prema budućem zvanju. U tu svrhu i programi pojedinih studija sadržajno obuhvaćaju teorijska i primijenjena znanja, uključujući i praksu u odgovarajućim radnim sredinama:

 • trgovačkim društvima
 • tijelima uprave
 • institucijama
 • i slično,

u zavisnosti od profila stručnjaka koji se na Veleučilištu obrazuju. Nastavni programi su usporedivi sa sličnima u Europi, posebice Njemačkoj, Austriji i Italiji.

Nesmetano odvijanje poslovanja Veleučilišta u Rijeci regulirano je njegovim aktima među kojima su najvažniji sljedeći:

 1. Statut Veleučilišta u Rijeci
 2. Strategija Veleučilišta u Rijeci
 3. Strategija kvalitete Veleučilišta u Rijeci
 4. Akcijski planovi Veleučilišta u Rijeci
 5. Politika kvalitete Veleučilišta u Rijeci 2013
 6. Pravilnik o studiranju Veleučilišta u Rijeci
 7. Pravilnik o ocjenjivanju
 8. Pravilnik o sustavu za kvalitetu
 9. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti
 10. Pravilnik o radu knjižnice
 11. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata