Skoči na glavni sadržaj

Edukacija službenika za zaštitu podataka

Program cjeloživotnog obrazovanja Edukacija službenika za zaštitu podataka izvodi se kao program usavršavanja bez ECTS bodova.

Program obuhvaća 15 sati nastave, raspoređene na teorijski i praktični dio.

Cilj programa je postizanje potrebne razine svijesti, razumijevanja i usvajanja činjeničnog i teorijskog znanja iz područja zaštite osobnih podataka, kako bi polaznik stekao sposobnost i praktične vještine u samostalnom obavljanju funkcije službenika za zaštitu podataka. Ovaj program polaznicima nudi:

- dubinsko razumijevanje Opće odredbe o zaštiti podataka i primjena iste u praksi,

- primjena Smjernica i preporuka Radne skupine za zaštitu podataka u praksi,

- razumijevanje provedenih postupaka obrade,

- razumijevanje informacijskih tehnologija i sigurnosti podataka,

- poznavanje poslovnog sektora i organizacije,

- sposobnost promicanja kulture zaštite podataka unutar organizacije,

- razlikovanje vrste osobnih podataka i identifikacija posebno štićenih podataka,

- vršenje samostalne kategorizacije osobnih podataka,

- prepoznavanje različitih vrsta obrade,

- znanja pomoću kojih će moći identificirati moguće rizike obrade,

- samostalno utvrđivanje potrebnih mjere zaštite i ocjena nužnost njihove implementacije,

- znanja s kojima će moći samostalno analizirati sve elemente obrade izvršitelja i predložiti uređenje odnosa sa izvršiteljima i podizvršiteljima obrade,

- znanja koja će omogućiti da samostalno pripreme prijedloge organizacijskih mjera zaštite i vode proces njihove implementacije,

- provođenje analize i utvrđivanje procjene rizika u slučaju incidenta te samostalno zaključivanje u pogledu izvještavanja nadzornog tijela,

- znanja za samostalno preispitivanje i reviziju utvrđenih mjera zaštite osobnih podataka,

- upravljanje evidencijama obrade,

- upravljanje incidentima,

- znanja s kojima će moći izdvojiti procese za koje je potrebno provesti test razmjernosti i samostalno provođenje procesa,

- procjenu rizika obrade osobnih podataka.

Sadržaj programa:

  • Opći dio: Opća uredba o zaštiti podataka, Načela obrade osobnih podataka, Pravne osnove za obradu osobnih podataka, Prava ispitanika, Službenik za zaštitu podataka, Evidencija aktivnosti obrade, Incidenti, Procjena učinaka na zaštitu podataka, Odnosi u obradi osobnih podataka, Odnosi s izvršiteljem obrade, Tehničke i organizacijske mjere zaštite, Prijenos podataka u treće zemlje, Automatizirana obrada osobnih podataka i profiliranje, Inspekcijski nadzor, Posebna kategorija osobnih podataka, Pregled dobrih praksi i zabranjenih postupaka, Zaključak, Vježba, analiza vježbe, rasprava
  • Posebni dio: Radni odnosi i zaštita osobnih podataka, Obrada osobnih podataka osiguranika/klijenata, Marketing i zaštita osobnih podataka, Obrada osobnih podataka o zdravlju u kontekstu izvanredne situacije izazvane COVID-19 virusom, Posebne obrade.

Uvjeti upisa na program

Program Edukacija službenika za zaštitu podataka mogu upisati svi koji su završili srednjoškolsko obrazovanje.

Cijena programa

Cijena programa iznosi 5.250,00 kuna. (696,79 eura)
      1 euro = 7,53450 kn

Informacije

cjelozivotno@veleri.hr

Odluka