Skoči na glavni sadržaj

MARKETING U SIGURNOSTI

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user mgolob
mr. sc. Marino Golob,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 1
ECTS 6
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 2
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Cilj kolegija je stjecanje osnovnih znanja, kako teoretskih tako i praktičnih, iz područja marketinga te isto tako stjecanje posebne vještine primjene stečenih teorijskih znanja u provedbi marketinških aktivnosti.
Ishodi učenja
  • Argumentirati, na osnovu  temeljnih pojmova i orijentacije marketinga, postupke i procese za implementaciju i ocjenu marketing koncepcije u poslovanju tržišnih subjekata iz područja sigurnosti na radu.
  • Kritički prosuđivati promjene u mikro i makro marketing okruženju te ocijeniti njihov utjecaj na konkretne gospodarske subjekte.
  • Procijeniti marketing miks proizvodnog, cjenovnog, distribucijskog i promocijskog pristupa u nastupu konkretnog poduzeća iz područja sigurnosti na tržištu.
  • Predlagati suradnicima svoje zaključke, znanja i argumente o različitim mogućnostima rješavanja problema iz područja marketinga u sigurnosti te predložiti najpovoljniju opciju sa stajališta promatranog subjekta.
  • Vrednovati značaj društveno odgovornog ponašanja poslovnih subjekata u funkciji sigurnosti i zadovoljstva potrošača.