Skoči na glavni sadržaj

PROCJENA I UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OD POŽARA

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Zlatko Perić,
predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente s osnovnim mjerama u preventivi i prilikom intervencija u zaštiti od požara.
  • Utvrditi mogućnosti primjene preventivnih mjera u zaštiti od požara te upoznati studente s alatima koji se mogu koristiti prilikom rješavanja problematike u zaštiti od požara
Ishodi učenja
  • Razlikovati priznate metode za izradu Procjene ugroženosti iz područja zaštite od požara
  • Izraditi procjenu ugroženosti od požara i planove zaštite od požara
  • Utvrditi postojeće stanje u smislu požarnih opasnosti i mjera zaštite od požara.
  • Izabrati operativne postupke i utvrditi taktička rješenja intervencija gašenja, spašavanja i akcidenata