Skoči na glavni sadržaj

UPRAVLJANJE RIZICIMA U INDUSTRIJI OPASNIH TVARI

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user kdundovic
Kristina Dundović,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 5
Vrsta predmeta Posebni predmet
Predavanja 2
Vježbe 1
Seminari 1
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente s opasnim tvarima u procesnoj industriji te kroz izradu procjene rizika preporučiti mjere za smanjenje utvrđenog rizika.
Ishodi učenja
  • Utvrditi i analizirati fizikalne i kemijske karakteristike opasnih tvari na konkretnom radnom mjestu ili postrojenju.
  • Preporučiti kvalitativnu ili kvantitativnu metodu procjene rizika ovisno o vrsti industrije odnosno vrstama opasnosti.
  • Izraditi jednostavnije procjene rizika jednom od kvalitativnih i kvantitativnih metoda procjene rizika.
  • Vrednovati utjecaj ljudskog čimbenika u metodama procjene rizika.
  • Predvidjeti potrebne mjere kako bi rizike sveli iz zone neprihvatljivog u zonu prihvatljivog rizika.