Skoči na glavni sadržaj

Predaja zahtjeva za priznavanje položenih ispita (ishoda učenja) u ljetnom semestru 2022./2023. akademske godine

Obavještavaju se studenti koji žele priznavanje prethodnog učenja tj. položenih ispita i pripadajućih ECTS bodova / ishoda učenja da se Zahtjev za priznavanje prethodnog učenja za kolegije ljetnog semestra može predati od 1. veljače 2023. do 15. ožujka 2023. godine.

Za ispunjavanje istoga potrebno je proučiti Pravilnik o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja (obratiti pažnju na čl. 11).

Čitko ispunjeni Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom (u papirnatom i elektroničkom obliku (CD/USB) može se dostaviti poštom na adresu: Veleučilište u Rijeci, Vukovarska 58, Rijeka ili osobno u Pisarnicu Veleučilišta u Rijeci i to utorkom i četvrtkom  od 8,00 do 11,30 te ponedjeljkom, srijedom i petkom od 12,30 do 16,00 sati (za studije koji se izvode u Rijeci i Pazinu dokumentaciju dostaviti u Rijeku, za studije koji se izvode u Poreču dokumentaciju dostaviti u uredovno vrijeme Studentske referade u Poreču - vidjeti napomenu na Zahtjevu).

Pristupnik koji traži priznavanje ishoda stečenih na nekom od studija na Veleučilištu u Rijeci nije dužan dostaviti dodatnu dokumentaciju nego samo popunjeni i potpisani zahtjev.

Do donošenja odluke o priznavanju podnesenog zahtjeva pristupnik je dužan uredno pohađati nastavu na kolegijima za koje je zatražio priznavanje.

Pravilnik o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja

Zahtjev za priznavanje prethodnog učenja