Skoči na glavni sadržaj

Specijalistički diplomski stručni studij Sigurnost na radu

Pročelnik(ica) studija:
Profile picture for user egrzin
Erika Gržin,
viši predavač
Vidi profil
Zašto upisati ovaj studij?

Kako bi se osigurali sigurni uvjeti na radu te spriječio rizik nastanka ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta u vezi s radom, nužno je stalno praćenje i analiza stanja u području sigurnosti na radu. Studenti specijalističkog studija moći će analizirati politike poduzeća koje se odnose na zaštitu na radu te raditi na  unapređivanju sustava zaštite na radu i zaštite od požara.

Jezik hr
Stručni naziv kratica struč. spec. ing. sec.
Stručni naziv M Stručni specijalist inženjer sigurnosti i zaštite
Stručni naziv Ž Stručna specijalistica inženjerka sigurnosti i zaštite
Vrsta rada za završetak Specijalistički završni rad
ECTS 120
Ishodi učenja
 • Razlikovati međunarodni pravni poredak od nacionalnih pravnih poredaka
 • Kritički promišljati sustav i politiku zaštite na radu
 • Kreirati interne akte iz područja zaštite na radu na temelju zakonske regulative
 • Kreirati sigurnosna rješenja korištenjem važeće zakonske legislative i važećih normi
 • Primijeniti odgovarajuće alate i uređaje u procesu provođenja mjere zaštite na radu
 • Izraditi smjernice za oblikovanje radnog mjesta i organizaciju radnih procesa na način koji će doprinijeti unaprjeđenju sustava zaštite na radu
 • Izraditi operativne planove i programe u dijelu koji se odnosi na zaštitu na radu
 • Kritički prosuditi karakteristike zagađivala i njihov utjecaj u okolišu
 • Izraditi procjenu rizika poslovnog subjekta
 • Planirati preventivne mjere u zaštiti na radu
 • Primijeniti ekonomska načela u planiranju sustava zaštite na radu
 • Unaprijediti sustav zaštite na radu primjenom priznatih pravila zaštite na radu i važećih normi
 • Rukovoditi poslovima u sustavu zaštite na radu
 • Izraditi izvješća koja prate poslove zaštite na radu 
 • Koristiti kvantitativne i kvalitativne metode u analizi podataka u području sigurnosti na radu
 • Izraditi plan i program osposobljavanja za rad na siguran način
 • Kreirati dokumentaciju koja prati program osposobljavanja za rad na siguran način
 • Kreirati dokumentaciju koja prati program osposobljavanja subjekata u zaštiti na radu
 • Izraditi upute za rad na siguran način
 • Odabrati mjere zaštite za izvanredne situacijama
 • Primijeniti načela tehničke zaštite s ciljem sprječavanja protupravnih radnji usmjerenih prema osobama i/ili imovini
 • Odabrati prikladno postupanje u slučaju ugroze osoba, imovine ili okoliša
   

Usmjerenje: opća sigurnost
 

 • Organizirati zaštitu na radu u različitim poslovnim subjektima
 • Procijeniti sigurnosne rizike u informacijskom sustavu
   

Usmjerenje: sigurnost na radu u industriji
 

 • Vrednovati odabir sigurnosnih rješenja kod planiranja industrijskih proizvodnih sustava
 • Procijeniti sigurnosne rizike u informacijskom sustavu
   

Usmjerenje: zaštita od požara
 

 • Vrednovati odabir sigurnosnih rješenja u sustavu zaštite od požara
 • Upravljati ljudskim i materijalnim resursima u području zaštite od požara
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
3. Semestar - Usmjerenje "Sigurnost na radu u industriji"
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  11 MENADŽMENT U SIGURNOSTI 5 2 0 1 0
  12 PROCJENA I UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OD POŽARA 5 2 0 2 0
  13 SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA 5 2 0 2 0
  14 SIGURNOST U PLANIRANJU PROIZVODNIH SUSTAVA 5 2 0 1 0
  15 INDUSTRIJSKA EKOLOGIJA 5 2 1 1 0
  16 KONTROLA KVALITETE 5 2 0 1 0
  30 OBRAZOVANJE ODRASLIH - IZBORNI PREDMET 5 2 0 1 0
4. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  28 SPECIJALISTIČKA STRUČNA PRAKSA 15 0 0 0 260
  29 SPECIJALISTIČKI ZAVRŠNI RAD 15 0 0 0 0

* Specijalistička stručna praksa u trajanju 260 sati.

Imaš pitanja? Slobodno nam se javi kako bismo ti mogli pomoći pri odluci!