Skoči na glavni sadržaj

Preddiplomski stručni studij Cestovni promet - Rijeka

Pročelnik(ica) studija:
Profile picture for user barisic
dr. sc. Ivica Barišić,
profesor visoke škole
Vidi profil
Zašto upisati ovaj studij?

Preddiplomski stručni studij Cestovni promet osposobljava buduće inženjere prometa za vođenje prometnog gospodarstva u cilju postizanja optimalnih tehničko-tehnoloških i ekonomskih učinaka uz istodobnu zaštitu okoliša i povećavanje razine sigurnosti u cestovnom prometu. Osim teorijskih znanja, nastavom usmjerenom k praksi te praktičnom nastavom studenti se osposobljavaju za korištenje i primjenu praktičnih znanja na budućem radnom mjestu.

Jezik hr
Stručni naziv kratica bacc. ing. traff.
Stručni naziv M Stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer prometa
Stručni naziv Ž Stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka prometa
Vrsta rada za završetak Završni rad
ECTS 180
Ishodi učenja
 • Koristiti matematičke metode u prometnom inženjerstvu i prometnim istraživanjima.
 • Odabrati statističke metode u prometnom inženjerstvu i prometnim istraživanjima.
 • Primijeniti optimalnu informacijsku tehnologiju i softver za rješavanje specifičnih problema u cestovnom prometu.
 • Primijeniti pravnu regulativu na području cestovnog prometa.
 • Procijeniti troškove i ostale relevantne ekonomske pokazatelje uspješnosti stručnih prometnih rješenja.
 • Odabrati odgovarajuće menadžerske i marketinške pristupe u upravljanju projektima u području prometa.
 • Analizirati okruženje i procijeniti ključne čimbenike uspjeha prometne tvrtke.
 • Povezati pravni, ekonomski i sigurnosni aspekt prometnog sustava sa ciljem održivog razvoja
 • Primijeniti temeljna tehnička znanja i tehnička načela u prometnim sustavima.
 • Povezati inženjerske principe s izradom standardnih tehničko-tehnoloških rješenja u prometnim sustavima 
 • Izraditi tehničke nacrte i skice po pravilima tehničkog crtanja.
 • Odabrati programski alat u izradi tehničkih nacrta.
 • Primijeniti norme, standarde i priznata tehnička pravila kod provedbe tehnoloških i uslužnih procesa na području cestovnog prometa.
 • Procijeniti modele eksploatacije i održavanja tehničkih sredstava u prometnom sustavu.
 • Razlikovati subjekte i njihove ovlasti u području cestovnog prometa.
 • Odabrati mjere upravljanja tehnološkim procesima u cestovnom prometu.
 • Analizirati rješenja pri planiranju cestovnog prometnog sustava na načelima održivog razvoja.
 • Provoditi terenska istraživanja u prometu i interpretirati rezultat.
 • Vrednovati čimbenike sigurnosti cestovnog prometa.
 • Razlikovati prostorno-tehničke elemente kod planiranja i smještaja prometne infrastrukture.
 • Primijeniti norme, standarde i priznata tehnička pravila kod izrade prometnih projekata na području cestovnog prometa.
 • Izraditi manje složeni stručni projekt u cestovnom prometu.
 • Samostalno prezentirati stručne sadržaje usmenim ili pisanim  putem na hrvatskom i/ili stranom jeziku.
 • Odabrati odgovarajući softver  za izradu  i prezentiranje stručnih sadržaja.
 • Prezentirati rješenja preuzetih zadataka i  argumentirano raspravljati o zajedničkom rješenju problema.
   
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
1. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  1 MATEMATIKA I 5 3 0 2 0
  3 GRAFIČKE KOMUNIKACIJE 5 2 0 2 0
  4 OSNOVE INFORMATIKE 5 2 0 3 0
  5 POZNAVANJE ROBE 5 2 1 0 0
  6 ENGLESKI JEZIK I 3 2 0 1 0
  6 NJEMAČKI JEZIK I 3 2 0 1 0
  14 PROMET I EKOLOGIJA 3 2 1 0 0
  58 OSNOVE MARKETINGA 4 2 1 0 0
  79 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1 - IZBORNI PREDMET 0 0 0 1 0
2. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  8 PROMETNO I PROSTORNO PLANIRANJE 4 2 2 0 0
  9 SUVREMENI PROMETNI SUSTAVI 6 2 2 0 0
  10 OSNOVE ELEKTR. I ELEKTRONIKE 5 2 0 2 0
  11 STATISTIKA U PROMETU 4 2 0 1 0
  12 ENGLESKI JEZIK II 4 2 0 1 0
  12 NJEMAČKI JEZIK II 4 2 0 1 0
  12 TALIJANSKI JEZIK II 3 2 0 1 0
  24 OSNOVE EKONOMIJE 4 2 1 0 0
  63 MATEMATIKA II 3 1 0 1 0
  79 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 - IZBORNI PREDMET 0 0 0 1 0
3. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  13 OSNOVE STROJARSTVA 4 2 0 1 0
  15 TEHNIČKA MEHANIKA 6 3 0 2 0
  19 PROMETNI KORIDORI I ROBNI TOKOVI 4 2 2 0 0
  20 PROMETNA LOGISTIKA 4 2 1 0 0
  21 ENGLESKI JEZIK III 3 1 0 2 0
  21 NJEMAČKI JEZIK III 3 1 0 2 0
  21 TALIJANSKI JEZIK III 3 1 0 2 0
  26 PROMETNO PRAVO 4 2 1 0 0
  60 PREKRCAJNA SREDSTVA 5 2 1 1 0
6. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  37 SEMESTRALNA STRUČNA PRAKSA 13 0 0 0 225
  38 ZAVRŠNI RAD 20 0 0 0 0

Imaš pitanja? Slobodno nam se javi kako bismo ti mogli pomoći pri odluci!