Skoči na glavni sadržaj

Upisi 2022./2023.

JESENSKI ROK

Obavijest o slobodnim mjestima za upis u I. godinu

preddiplomskih stručnih  studija

Veleučilišta u Rijeci  u  akademskoj godini 2022./2023.

- JESENSKI ROK -

I. DIO        UPIS KANDIDATA KOJI SU MATURIRALI PRIJE 2010.

     GODINE (nemaju obvezu polaganja ispita državne mature)

 1. BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS

Red. br.

Naziv studija – mjesto izvođenja studija

Izvanredni studij

državljani RH/EU

 
 
 

1.

Preddiplomski stručni studij Cestovni promet- Rijeka

10

 

3.

Preddiplomski stručni studij Informatika -  Rijeka

17

 

4.

Preddiplomski stručni studij Poduzetništvo - Rijeka

12

 

5.

Preddiplomski stručni studij Poduzetništvo -  Pazin

4

 

6.

Preddiplomski stručni studij Vinarstvo - Poreč

5

 

7.

Preddiplomski stručni studij Mediteranska poljoprivreda - Poreč

3

 

8.

Preddiplomski stručni studij Sigurnost na radu - Rijeka

7

 

9.

Preddiplomski stručni studij Telematika – Rijeka

10

 

10.

Preddiplomski stručni studij Održivi agroturizam - Rijeka

4

 

Svi studijski programi se izvode na hrvatskom jeziku.

 1. OPĆI DIO

Pravo prijave u okviru kvote za hrvatske državljane imaju hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatski državljani s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, Hrvati izvan Hrvatske (Hrvati s državljanstvom Republike Hrvatske i Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske), strani državljani trajno nastanjeni u Republici Hrvatskoj, osobe bez državljanstva trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj te državljani država članica Europske unije.

 1. UVJETI UPISA

Za upis na trogodišnje preddiplomske stručne studije  mogu se prijaviti osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu prije 2010. godine. Pravo upisa stječe se putem razredbenog postupka.

 1. RAZREDBENI POSTUPAK

Prijave za preddiplomske stručne studije u  rujanskom roku šalju se poštom preporučeno na adresu: Veleučilište u Rijeci, Vukovarska 58, Rijeka  od 29. kolovoza 2022. do 2. rujna 2022. godine.

Kandidati državljani Republike Hrvatske uz prijavu trebaju priložiti:

 1. rodni list iz sustava e-Građani;
 2. domovnicu iz sustava e-Građani;
 3. svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole ;
 4. kandidati koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžba,  koje izdaje nadležno Ministarstvo, odnosno Agencija za odgoj i obrazovanje (opći, gimnazijski i umjetnički programi) ili Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (strukovni programi)
 5. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 160,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), uz naznaku “za razredbeni postupak”, poziv na broj OIB (kandidata) - 160;

Kandidati državljani zemalja EU uz prijavu trebaju priložiti:

 1. rodni list
 2. dokaz o državljanstvu (preslika putovnice ovjerena kod javnog bilježnika);
 3. inozemnu obrazovnu kvalifikaciju o završenom srednjem obrazovanju i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžba, koje izdaje nadležno Ministarstvo, odnosno Agencija za odgoj i obrazovanje (opći, gimnazijski i umjetnički programi) ili Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (strukovni programi);
 4. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 160,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), uz naznaku “za razredbeni postupak”, poziv na broj OIB (kandidata) - 160;

Uz dokumente izdane na stranom jeziku kandidat je dužan dostaviti prijevod ovlaštenog sudskog tumača.

Prijave se podnose na posebnom obrascu, koji se preuzima na mrežnim stranicama Veleučilišta u Rijeci (Obrazac prijave). Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

Razredbeni postupak za upis na preddiplomski stručni studij provodi se bez razredbenog ispita, a obuhvaća vrednovanje uspjeha u srednjoj školi (opći uspjeh u svim razredima srednje škole i na maturi).

Sve informacije o prijavama za sve studijske programe možete dobiti u Odjeljku-Studentska referada, Rijeka, Vukovarska 58, tel. 051/677-211 ili u studijskom centru u Poreču  za studije koji se izvode u Poreču,  C. Huguesa 6, tel. 052/451-950.

 1. PROVEDBA UPISA

Kandidati koji su stekli pravo upisa na odabrani studijski program upisuju se 20. rujna 2022. godine prema rang listama koje će biti objavljene na mrežnim stranicama Veleučilišta u Rijeci www.veleri.hr .

Svi kandidati su na upise dužni dostaviti sljedeće dokumente:

 • presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu
 • jednu fotografiju formata 4 x 6 cm
 • dokaz o uplati troškova upisa, u iznosu od 300,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), uz naznaku “troškovi upisa”, poziv na broj OIB (studenta) - 200;
 • dokaz o uplati školarine.

Školarina za izvanredne studente za upis u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija temeljem Odluke o modelu participacije studenata u troškovima studija na Veleučilištu u Rijeci u akademskoj godini 2022./2023., KLASA: 003-08/22-04/01, URBROJ:2170-57-01-22-37/ĐPK od 28. ožujka 2022. godine, iznosi:

 • 6.320,00 kuna na studijima koji se izvode u Rijeci (za državljane RH/EU);
 • 7.000,00 kuna na dislociranim studijima u Poreču i Pazinu (za državljane RH/EU);

Školarina se uplaćuje na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485, poziv na broj OIB studenta uz naznaku „troškovi školarine“.

Popust za gotovinsko plaćanje (općom uplatnicom/internet ili mobilnom bankarstvom) je 5 %, a mogućnost plaćanja na rate može se provjeriti na poveznici: Odluka o uvjetima plaćanja troškova studija za gotovinsko plaćanje školarine i plaćanje školarine na rate.

Studenti hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine plaćaju školarinu u visini 50% punog iznosa školarine.

Student sa 100% tjelesnog oštećenja u cijelosti se oslobađa plaćanja školarine, a sa 60% i više tjelesnog oštećenja školarina se određuje u visini 30% punog iznosa školarine.

Pristupnici su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde-rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost jednoj od navedenih kategorija.

II. DIO       UPIS KANDIDATA PREKO SUSTAVA NISpVU

                   (mrežna stranica www.postani-student.hr)

 1. BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS  

 

Red. br. 

Naziv studija – mjesto izvođenja studija 

 

 

Redoviti studenti 

 

Izvanredni studij 

državljani RH/EU  

 

Izvanredni studij 

državljani trećih zemalja (izvan EU)

1. 

Preddiplomski stručni studij Cestovni promet- Rijeka 

32

16

5 

2. 

Preddiplomski stručni studij Željeznički promet- Rijeka 

9

2

2 

3. 

Preddiplomski stručni studij Informatika -  Rijeka 

9

26

5

4. 

Preddiplomski stručni studij Poduzetništvo - Rijeka 

36

13

5

5. 

Preddiplomski stručni studij Poduzetništvo -  Pazin 

9

10

0 

6. 

Preddiplomski stručni studij Vinarstvo - Poreč 

17

5

5 

7. 

Preddiplomski stručni studij Mediteranska poljoprivreda - Poreč 

18

3

2 

8. 

Preddiplomski stručni studij Sigurnost na radu - Rijeka 

30

12

2 

9. 

Preddiplomski stručni studij Telematika – Rijeka 

15

13

2 

10. 

Preddiplomski stručni studij Održivi agroturizam - Rijeka 

14

10

2 

 

 1. UVJETI UPISA

Za upis na trogodišnje preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Rijeci kandidati se prijavljuju putem Nacionalnog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU), ako su završili četverogodišnju srednju školu u Republici Hrvatskoj ili odgovarajuću srednju školu u inozemstvu. Kandidati koji su u RH završili četverogodišnju srednju školu 2010. godine i nakon, obvezni su položiti ispite državne mature. Sve potrebne informacije o ispitima državne mature i prijavama putem sustava NISpVU (www.postani-student.hr) mogu se dobiti u brošurama objavljenim na internetskoj stranici Središnjeg prijavnog ureda www.studij.hr .

 1. RAZREDBENI POSTUPAK

Način bodovanja na temelju kojeg se rangiraju kandidati prijavljeni preko sustava NISpVU je sljedeći:

 • ocjene iz srednje škole – 40% bodova
 • položeni ispiti državne mature (B razina obveznog dijela državne mature) – 60% bodova

Svaki kandidat može prijaviti do 10 studijskih programa. Postavljeni redoslijed prioriteta studijskih programa iznimno je važan. Kandidat može ostvariti pravo upisa samo na jedan studijski program, a to je onaj studijski program pored kojega će pisati DA.

Kandidat može:

 • dodati novi studijski program (do propisanog roka prijave)
 • promijeniti prioritete studijskih programa
 • izbrisati neki studijski program s liste
 • odustati od prijave svih studijskih programa

Konačne rang liste prema kojima će se kandidati upisivati bit će objavljene 19. rujna 2022. godine na internetskoj stranici www.postani-student.hr prema kalendaru kojeg utvrđuje Središnji prijavni ured.

Državljani zemalja EU prijavljuju se za upis i studiraju u okviru upisnih kvota za državljane RH. Državljani trećih zemalja kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u Republici Hrvatskoj imaju pravo na visoko obrazovanje pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani.

Pravo prijave u okviru kvote za državljane trećih zemalja imaju državljani treće zemlje[1], a to su one osobe koje nemaju državljanstvo države članice Europskoga gospodarskog prostora ili Švicarske Konfederacije, a imaju državljanstvo treće zemlje ili su osobe bez državljanstva.

 1. PROVEDBA UPISA

Kandidati koji su dobili upisni broj za određeni studijski program ostvarili su pravo upisa te se upisuju 20. rujna 2022. godine prema rang listi koju Veleučilište preuzima sa internetske stranice www.postani-student.hr.

Kandidati državljani Republike Hrvatske su dužni za upise pripremiti:

 • rodni list iz sustava e-Građani;
 • domovnicu iz sustava e-Građani;
 • svjedodžbu o maturi (gimnazijski programi) ili svjedodžbu o završnom radu u izvorniku
 • presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu
 • jednu fotografiju formata 4 x 6 cm
 • dokaz o uplati troškova upisa, u iznosu od 300,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), uz naznaku “troškovi upisa”, poziv na broj OIB (studenta) - 200;
 • uplatu participacije (školarine)

Kandidati državljani zemalja EU i državljani trećih zemalja za upise moraju pripremiti:

 • rodni list u izvorniku
 • dokaz o državljanstvu (preslika putovnice ovjerena kod javnog bilježnika);
 • inozemnu obrazovnu kvalifikaciju o završenom srednjem obrazovanju i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžba, koje izdaje nadležno Ministarstvo, odnosno Agencija za odgoj i obrazovanje (opći, gimnazijski i umjetnički programi) ili Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (strukovni programi);
 • jednu fotografiju formata 4 x 6 cm
 • dokaz o uplati troškova upisa, u iznosu od 300,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), uz naznaku “troškovi upisa”, poziv na broj OIB (studenta) - 200;
 • uplatu participacije (školarine)

Uz dokumente izdane na stranom jeziku kandidat je dužan dostaviti prijevod ovlaštenog sudskog tumača.

Redoviti studenti koji po prvi puta upisuju I. godinu studija na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja stekli su pravo na subvenciju te su oslobođeni plaćanja participacije. Redoviti studenti koji u akademskoj godini 2022./2023. upisuju I. godinu studija na Veleučilištu u Rijeci, a već su bili upisani na ovom ili na drugom javnom visokom učilištu kao redoviti studenti na istoj razini studija, te su koristili subvenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja, plaćaju punu participaciju u troškovima studija u iznosu 7.700,00 kuna temeljem Odluke o modelu participacije studenata u troškovima studija na Veleučilištu u Rijeci u akademskoj godini 2022./2023., KLASA: 003-08/22-04/01, URBROJ:2170-57-01-22-37/ĐPK od 28. ožujka 2022. godine.

Izvanredni studenti za upis u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2022./2023. temeljem prije navedene odluke plaćaju:

 • 6.320,00 kuna na studijima koji se izvode u Rijeci (za državljane RH/EU);
 • 7.000,00 kuna na dislociranim studijima u Poreču i Pazinu (za državljane RH/EU);
 • 7.700,00 kuna (za državljane trećih zemalja).

Participacija se uplaćuje na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), poziv na broj OIB studenta uz naznaku „troškovi školarine“.

Popust za gotovinsko plaćanje (općom uplatnicom) je 5 %, a mogućnost plaćanja troškova studija na rate može se provjeriti na poveznici: Odluka o uvjetima plaćanja troškova studija za gotovinsko plaćanje školarine i plaćanje školarine na rate.

Studenti hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine plaćaju školarinu u visini 50% punog iznosa školarine.

Student sa 100% tjelesnog oštećenja u cijelosti se oslobađa plaćanja školarine, a sa 60% i više tjelesnog oštećenja školarina se određuje u visini 30% punog iznosa školarine.

Pristupnici su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde-rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost jednoj od navedenih kategorija.

 1. PRAVO PREDNOSTI

Prednost prilikom upisa u status redovitog studenta, ukoliko ispune uvjete iz toče 3. ovog natječaja, imaju sljedeće kategorije kandidata:

 • hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
 • HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata)
 • djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata
 • djeca 100%-tnih HRVI  iz Domovinskog rata I. skupine
 • kandidati sa 60% i više tjelesnog oštećenja

 1. OBAVIJESTI

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Odjeljku – Studentska referada na adresi Veleučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, tel. 051/677-211 te na web stranicama Veleučilišta u Rijeci,  http://www.veleri.hr.