Skoči na glavni sadržaj

8. 4. 2022.

Poštovane studentice i studenti,

objavljene su nove preporuke HZJZ-a vezano uz ukidanje dosadašnjih epidemioloških mjera i preporuka u odgojno-obrazovnim ustanovama tijekom COVID-19 pandemije.

Nove preporuke dostupne su na poveznici:

Preporuke za sve odgojno-obrazovne ustanove od predškolskog uzrasta do visokog obrazovanja, uključujući učeničke i studentske domove

4.3.2022.

Poštovane studentice i studenti,

u nastavku donosimo nove Preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti covid-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera za ljetni semestar akademske 2021./2022. godine, koje je donio Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Preporuke

 

Poštovane studentice i studenti,

nastava će se u akademskoj godini 2021./2022. izvoditi sukladno preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se nalaze na sljedećim poveznicama:

Sukladno tome nastava će se u najvećoj mogućoj mjeri izvoditi kontaktno u prostorima Veleučilišta u Rijeci, prema važećim epidemiološkim mjerama i uputama Stožera civilne zaštite RH, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Nastava za studente koji su upisali studije na Veleučilištu u Rijeci započet će: 1. 10. 2021.

 

 • UVODNO PREDAVANJE ZA BRUCOŠE – REDOVITE STUDENTE PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA

     4.  10.  2021.

 • REDOVITI studenti 1., 2. i 3. godine svih preddiplomskih stručnih studija u Rijeci i Pazinu i studenti 1. godine preddiplomskih stručnih studija na Poljoprivrednom odjelu u Poreču.

      11. 10. 2021.

 • REDOVITI i IZVANREDNI studenti svih specijalističkih diplomskih stručnih studija
   

Obavijest o početku nastave za izvanredne studente preddiplomskih stručnih studija i raspored uvodnih predavanja za brucoše te raspored predavanja po kolegijima bit će objavljeni naknadno.

Obavijest o početku nastave na višim godinama studija na Poljoprivrednom odjelu u Poreču bit će objavljena naknadno na mrežnim stranicama Poljoprivrednog odjela.
 

 

12.5.2021.

Poštovane studentice i studenti,

donesena je Odluka o polaganju ispita u ljetnom i jesenskom ispitnom roku.

Oduka je donesena temeljem Preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti Covid-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja vodeći računa o studentima koji su se vratili u mjesta boravišta za koje bi dolasci predstavljali značajan trošak.

Srdačan pozdrav i uspješan završetak semestra!

 

3.5.2021.

Poštovane studentice i studenti,

sukladno Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o načinu izvođenje nastave u ljetnom semestru  akademske 2020./2021. godine, od ponedjeljka 10. svibnja 2021. nastava će se izvoditi po prilagođenom Modelu B koji kombinira kontaktnu nastavu s nastavom na daljinu.
Udio kontaktne „klasične“ nastave na pojedinim kolegijima ovisi o procjeni nositelja kolegija o nužnosti izvođenja dijelova nastave/provjera znanja kontaktno, s isključivim ciljem osiguravanja kvalitete nastavnog procesa.
Uvažavajući činjenicu da se velik broj studenata vratio u mjesto prebivališta, kao i da je određeni broj u izolaciji ili pripada rizičnoj skupini, nastavnici koji će izvoditi nastavu ili provjere znanja uživo obvezni su za njih organizirati primjeren zamjenski način stjecanja i provjere znanja na daljinu.
Pratite obavijesti predmetnih nastavnika koji će vas preko uobičajenih komunikacijskih kanala obavještavati o načinu izvođenja nastave i provjera znanja, tj. hoće li se i kada dio sadržaja izvoditi u učionici. Nedobivanje ovakve obavijesti od nastavnika podrazumijeva da se nastava iz odnosnog kolegija nastavlja odvijati na daljinu. 

Srdačan pozdrav i ostanite zdravo! 

 

29. 4. 2021.

Poštovane studentice i studenti,

s ciljem što kvalitetnijeg i uspješnijeg završetka semestra planira se povratak na B-model nastave (hibridni model – kombinacija online nastave i nastave uživo) najranije od ponedjeljka 10. svibnja 2021. godine. Navedeni model obuhvaćao bi provjere znanja i izvođenje dijela nastave uživo (sukladno procjeni predmetnih nastavnika odnosno specifičnostima pojedinih kolegija), a uz uvažavanje epidemiološke situacije i važećih mjera.

Za studente koji nisu iz Rijeke i okolice, a nemaju i ne mogu si osigurati smještaj u Rijeci, prisustvovanje nastavnom procesu neće biti obvezujuće. Izuzetak će biti provjere znanja, ako se provode uživo, kojih studenti mogu biti oslobođeni samo temeljem zdravstvenog stanja.

Uvažavajući upite većeg broja studenata molimo za razumijevanje što nismo u mogućnosti davati dugoročnije, preciznije i pravovremenije informacije. Naime, planove načina izvođenja nastave donosimo u skladu s promjenama mjera i smjernica nadležnih tijela koje nam nisu unaprijed poznate.

 

8. 4. 2021.

Poštovane studentice i studenti,

s obzirom na to da nije došlo do značajnijeg poboljšanja epidemiološke situacije vezano uz pandemiju bolesti COVID-19 u Primorsko-goranskoj županiji, a na osnovi preporuka županijskog Stožera civilne zaštite, na Veleučilištu se nastavlja obustava izravne nastava za studije koji se izvode na lokaciji u Rijeci do 30. travnja 2021. godine.

Način održavanja nastave nakon navedenog datuma ovisit će o epidemiološkoj situaciji odnosno mjerama i preporukama nadležnih tijela te vas molimo da ažurno pratite obavijesti.

O eventualnom kontaktnom održavanju specifičnih oblika nastave (vježbe) u razdoblju do 30. travnja 2021. bit ćete obaviješteni izravno od predmetnih nastavnika.

Srdačan pozdrav i ostanite zdravo!
 

26.3.2021.

Poštovane studentice i studenti,

uvažavajući nove mjere u Primorskoj-goranskoj županiji u vezi suzbijanja pandemije bolesti Covid-19 koje su donesene za sljedećih 14 dana, na Veleučilištu se obustavlja izravna nastava za studije koji se izvode na lokaciji u Rijeci do 12. travnja 2021. godine. 
Način održavanja nastave nakon navedenog datuma ovisit će o epidemiološkoj situaciji odnosno mjerama i preporukama nadležnih tijela te vas molimo da ažurno pratite obavijesti.
O eventualnom kontaktnom održavanju specifičnih oblika nastave (vježbe) u periodu do 12. travnja 2021. bit ćete obaviješteni izravno od predmetnih nastavnika.

Srdačan pozdrav i ostanite zdravo!
 

4.3.2021.

Poštovane studentice i studenti, 

cijelu akademsku godinu izvedbu nastave prilagođavamo trenutnoj situaciji s epidemijom Covid-19 uvažavajući preporuke nadležnih tijela te naše prostorne i kadrovske kapacitete, a vodeći računa da se ne ugrozi uspješnost usvajanja predviđenih ishoda učenja na studijskim programima. 
Nastava u ljetnom semestru izvodit će se u hibridnom obliku odnosno dio nastave će se izvoditi kontaktno, a dio na daljinu. Detaljnije informacije sadržane su u Odluci koja se nalazi na poveznici. 
Neizvjesnost oko modela izvođenja nastave u ljetnom semestru proizlazi iz činjenice da do današnjeg dana nismo zaprimili potrebne informacije od nadležnih tijela. Kako smo Vas prethodno obavijestili i Vijeće veleučilišta i visokih škola ukazalo je na problem organizacije nastave predstavnicima HZJZ-a i MZO. Svjesni smo da zbog kratkog vremena od ove objave do početka nastave neki studenti neće moći na vrijeme organizirati adekvatan smještaj, stoga će se eventualne nemogućnosti prisutnosti na nastavi u prvom tjednu smatrati opravdanim, a svi nastavnici će biti zamoljeni za maksimalno razumijevanje. 
Svim studentima želimo uspješno studiranje i usvajanje svih predviđenih ishoda učenja usprkos ovim neuobičajenim okolnostima. 
 

 

23.2.2021.

Poštovane studentice i studenti,

svjesni smo problema koje vam uzrokuje neizvjesnost oko modela izvođenja nastave u ljetnom semestru. Prošlu srijedu na Vijeću  veleučilišta i visokih škola na iste se ukazalo predstavnicima HZJZ-a i MZO-a. Od strane Vijeća istima je upućena zamolba za što hitnijim dobivanjem smjernica i prilagodbu Preporuke za odvijanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti Covid-19 uz primjenu epidemioloških mjera.
Po dobivanju potrebnih informacija od nadležnih tijela žurno ćemo vas izvijestiti. Za sada vjerujemo i planiramo da će se nastava odvijati po hibridnom modelu.

Srdačan pozdrav i ostanite zdravo!
 

2. 12. 2020.

Od 2. prosinca 2020. godine na Veleučilištu u Rijeci je na snazi  Odluka o privremenom uvođenju Modela C nastave u zimskom semestru ak. godine  2020. / 2021.,  a sukladno Preporukama HZJZ i MZO od 27. studenog 2020.
Navedenom Odlukom odlučeno je da će se pretežiti dio nastave na Veleučilištu u Rijeci do daljnjega odvijati na daljinu (zbog trenutne epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj).
U fizičkom obliku provodit će se iznimno samo provjere znanja i oblici nastave koji nisu primjereni izvedbi na daljinu (laboratorijske vježbe i slično) te će se te aktivnosti organizirati u većem broju grupa, sukladno broju studenata i raspoloživim kapacitetima učionica, uz maksimalno poštivanje svih epidemioloških mjera.
Nastavnici će nadalje održavati konzultacije kombinirano (on-line i u kabinetima)
Molimo studente da aktivno prate obavijesti na e-kolegijima na sustavu za e-učenje Merlin, redovito provjeravaju svoju veleri elektroničku poštu te prate obavijesti na mrežnim stranicama Veleučilišta da bi pravovremeno bili informirani o načinu rada na kolegijima sukladno novim uvjetima i eventualnim promjenama terminskih planova.

 

 

23.11.2020.

Od 23. studenog 2020. godine na Veleučilištu u Rijeci na snazi je Odluka o privremenom uvođenju druge faze modela B i djelomičnom uvođenju modela C nastave u zimskom semestru ak. godine  2020. / 2021.. 
Navedenom Odlukom odlučeno je da će se pretežiti dio nastave na lokaciji u Vukovarskoj 58, Rijeka do daljnjega odvijati na daljinu (zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Primorsko-goranskoj županiji).
U fizičkom obliku provodit će se samo provjere znanja i oblici nastave koji nisu primjereni izvedbi na daljinu (laboratorijske vježbe i slično) te će se te aktivnosti organizirati u većem broju grupa, sukladno broju studenata i raspoloživim kapacitetima učionica. Provjera znanja na daljinu provodit će se samo u nužnim slučajevima i prema posebnim pravilima. 
Nastavnici će nadalje održavati konzultacije na uobičajen način, u redovitim terminima.
Molimo studente da aktivno prate obavijesti na e-kolegijima na sustavu za e-učenje Merlin, redovito provjeravaju svoju veleri elektroničku poštu te prate obavijesti na mrežnim stranicama Veleučilišta da bi pravovremeno bili informirani o načinu rada na kolegijima sukladno novim uvjetima i eventualnim promjenama terminskih planova.
Za studije koji se izvode u Istarskoj županiji korigirana je samo gornja granica fizički prisutnih studenata na nastavi na maksimalno 25 bez drugih promjena u organizaciji nastavnog procesa.
 

3.11.2020.

Podsjetnik za pridržavanje epidemioloških mjera

U skladu s pogoršanom slikom epidemiološke situacije koja se događa u Republici Hrvatskoj, kao i u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji, u nastavku podsjećamo na mjere kojih se u zgradi Veleučilišta u Rijeci moramo pridržavati:
• Raspored održavanja nastave planiran je tako da studenti u pravilu u jednom danu imaju nastavu samo iz jednog kolegija i pri tome ne mijenjaju dvoranu u kojoj su na nastavi. Nastava se održava u A i B tjednu, na način da se izmjenjuju kolegiji odnosno raspored održavanja nastave po tjednima.
• Studenti koji spadaju u posebno vulnerabilnu skupinu (s obzirom na rizik od zaraze virusom COVID 19), sukladno Odluci o oslobađanju studenata iz rizičnih skupina prisustvovanju izravnoj nastavi, a na osnovi potvrde nadležnog liječnika, oslobođeni su dolazaka na izravnu nastavu.
• Studenti trebaju tijekom zimskog semestra ažurno pratiti informacije putem Merlina (sustav za učenje) i stranice odjela gdje dobivaju obavijesti o mogućem prelasku na online nastavu kao i o povratku u zgradu Veleučilišta na nastavu definiranu rasporedom.

INFORMACIJA O EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA

Studenti ne bi smjeli doći na Veleučilište u Rijeci ako:
• Imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišenu temperaturu, kašalj, poteškoće pri disanju, poremećaj njuha i okusa, grlobolja, probavne tegobe),
• Ako im je izrečena mjera samoizolacije,
• Ako imaju saznanja da su zaraženi virusom COVID 19.

U prostorima Veleučilišta u Rijeci strogo se provode sljedeće epidemiološke mjere:
• Mjerenje temperature na ulazu u zgradu
• Studenti u svakom trenutku MORAJU imati zaštitne maske (tijekom boravka u svim prostorima Veleučilišta u Rijeci). Ako je razmak među studentima u učionici veći od 1,5 metra, studenti iznimno ne moraju nositi zaštitnu masku tijekom trajanja nastave.
• Na početku predavanja nastavnici popisuju prisutne studente na nastavi.
• Studenti koji su dobili saznanje da su zaraženi virusom COVID 19 imaju obvezu javiti se na e-mail adresu (covid19@veleri.hr). Povjerenstva za provođenje mjera propisanih zbog pandemije virusom COVID-19 radi dobivanja informacija o daljnjim uputama u kojima Povjerenstvo popis studenata s kojima je zaraženi bio u studentskoj grupi prosljeđuje epidemiolozima i drugim stručnim tijelima u svrhu izricanja mjera samoizolacije i organizacije nastavnog procesa.
• U potencijalnim situacijama u kojima je neka studentska grupa i /ili nastavnik u samoizolaciji (ili ima simptome respiratorne infekcije) nastava se planira održavati online (putem sustava za e-učenje Merlin i / ili MS Teams).
• Redovito se vrši dezinfekcija prostora, a studente molimo da u zgradu dolaze u točno definiranim terminima prema satnici iz rasporeda.

U slučaju novih preporuka nadležnih institucija odnosno promjena u epidemiološkoj slici prethodno navedene informacije podložne su promjenama.

Povjerenstvo za provođenje mjera propisanih zbog pandemije virusom COVID-19

 

23.9.2020.

U planiranju nastave u zimskom semestru ak. godine 2020. / 2021. rukovodili smo se preporukama i smjernicama za izvođenje nastave na visokoškolskim ustanovama Ministarstva znanosti i obrazovanja, Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj te Preporukama HZJZ za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera.

Nastava se planira održavati u dvoranama na lokacijama Veleučilišta u Rijeci u Rijeci (Vukovarska 58), Pazinu (154. brigade hrvatske vojske 7) i Poreču (C. Huguesa 6) s planiranim udjelom online nastave u ukupnoj nastavi do 20%.

Raspored održavanja nastave planiran je tako da studenti u pravilu u jednom danu imaju nastavu samo iz jednog kolegija i pri tome ne mijenjaju dvoranu u kojoj su na nastavi. Nastava se planira u A i B tjednu, na način da se izmjenjuju kolegiji odnosno raspored održavanja nastave po tjednima.

Studenti koji spadaju u posebno vulnerabilnu skupinu (s obzirom na rizik od zaraze virusom COVID 19), sukladno Odluci o oslobađanju studenata iz rizičnih skupina prisustvovanju izravnoj nastavi, a na osnovu potvrde nadležnog liječnika, oslobođeni su dolazaka na izravnu nastavu.

Studenti trebaju tijekom zimskog semestra ažurno pratiti informacije putem Merlina (sustav za učenje) gdje će biti otvoreni e-kolegiji za sve kolegije zimskog semestra. Tu će nastavnici podizati aktualne informacije o nastavi na svojim kolegijima.

Informacije o početku nastave:

 • Uvodna predavanja za brucoše na lokaciji u Vukovarskoj 58, Rijeka (redovite studente i izvanredne studente koji slušaju nastavu s redovitim studentima) bit će organizirana 1. 10. i 2. 10. 2020. prema sljedećem rasporedu:

  • 1. 10. 2020.

   • Redoviti studenti preddiplomskog stručnog studija Poduzetništvo u 10,00 sati u dvorani 401 (četvrti kat).

   • Redoviti studenti preddiplomskih stručnih studija Prometa u 10,15 sati u dvorani 423 (četvrti kat).

   • Redoviti i izvanredni studenti preddiplomskog stručnog studija Telematika u 16,30 sati u dvorani 401 (četvrti kat).

   • Redoviti i izvanredni studenti preddiplomskog stručnog studija Održivi agroturizam u 16,45 u dvorani 423 (četvrti kat).

  • 2. 10. 2020.

   • Redoviti studenti preddiplomskog stručnog studija Informatika:

    • PRVA GRUPA u 10,00 sati u dvorani 401 (četvrti kat) – studenti čija prezimena započinju slovima od A-M

    • DRUGA GRUPA u 10,30 sati u dvorani 423 (četvrti kat) – studenti čija prezimena započinju slovima od N-Ž

   • Redoviti i izvanredni studenti preddiplomskog stručnog studija Sigurnost na radu:

    • PRVA GRUPA u 16,30 sati u dvorani 401 (četvrti kat) – studenti čija prezimena započinju slovima od A-M

    • DRUGA GRUPA u 17 sati u dvorani 423 (četvrti kat) – studenti čija prezimena započinju slovima od N-Ž

 • Uvodna predavanja za brucoše u Poreču održat će se 2. listopada u 17 sati, a u Pazinu u prvom terminu nastave.

 • Nastava za sve studente preddiplomskih stručnih studija i više godine specijalističkih diplomskih stručnih studija započinje u ponedjeljak 5. 10. 2020. prema rasporedu koji će biti objavljen 5 dana prije početka nastave.

 • Nastava za studente prvih godina specijalističkih diplomskih stručnih studija započet će u tjednu od 12. 10. 2020. godine.

 • Nastava za izvanredne studente koji slušaju nastavu vikendom (izvanredni studenti preddiplomskih stručnih studija Prometa (prva i druga godina), preddiplomskog stručnog studija Poduzetništva u Rijeci (sve godine) i preddiplomskog stručnog studija Informatika (sve godine)) započet će za vikend 16. i 17. 10. 2020. godine.

Informacija o epidemiološkim mjerama

Studenti ne bi smjeli doći na Veleučilište u Rijeci ukoliko:

 • Imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišenu temperaturu, kašalj, poteškoće pri disanju, poremećaj njuha i okusa, grlobolja, probavne tegobe),

 • Ako im je izrečena mjera samoizolacije,

 • Ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID 19.

U prostorima Veleučilišta u Rijeci strogo će se provoditi sljedeće epidemiološke mjere:

 • Mjerenje temperature na ulazu u zgradu.

 • Studenti u svakom trenutku MORAJU imati zaštitne maske (tijekom boravka u svim prostorima Veleučilišta u Rijeci). Ukoliko je razmak između studenata u učionici veći od 1,5 metra studenti iznimno ne moraju nositi zaštitnu masku tijekom trajanja nastave.

 • Na početku predavanja, nastavnici će popisati prisutne studente na nastavi te će se taj popis čuvati za potrebe epidemiologa i drugih stručnih tijela ukoliko se ustanovi zaraza virusom COVID 19.  U slučaju da se utvrdi zaraza virusom COVID 19 u toj se studentskoj grupi može očekivati izricanje mjera samoizolacije.

 • U potencijalnim situacijama u kojima je neka studentska grupa i / ili nastavnik u samoizolaciji (ili ima simptome respiratorne infekcije) nastava se planira održavati online (putem sustava za e-učenje Merlin i / ili MS Teams).

 • Redovito će se vršiti dezinfekcija prostora, a studente molimo da u zgradu dolaze u točno definiranim terminima prema satnici iz rasporeda.

U slučaju novih preporuka nadležnih institucija odnosno promjena u epidemiološkoj slici prethodno navedene informacije podložne su promjenama.

 

3.9.2020.

Drage studentice i studenti,

U nastavku Vam dajemo okvirne informacije o tome kako se planira izvoditi nastava na Veleučilištu u Rijeci u nadolazećoj akademskoj godini.  Napominjemo da akademsku godinu planiramo temeljem postojećih spoznaja koje se mogu i promijeniti do početka ili tijekom akademske godine.

 • Sukladno preporukama nadležnog Ministarstva i HZJZ nastavu u novoj akademskoj godini planiramo započeti u učionicama. U tom smislu, preporučujemo svim studentima koji ne žive u Rijeci da si osiguraju smještaj. Studentima koji zbog zdravstvenih razloga budu imali liječničke potvrde o preporukama o nesudjelovanju u fizičkoj izvedbi nastave, omogućit će se da nastavu prate na daljinu, odnosno konzultativno.

 • Trenutno planiramo izvođenje većeg dijela nastave u učionici, a u slučaju potrebe manji dio nastave izvodit će se on-line kako bismo u okviru postojećih prostornih kapaciteta osigurali maksimalno moguće poštivanje epidemioloških preporuka HZJZ.  

 • Provodit će se pojačane mjere zaštite zdravlja i sigurnosti (mjerenje temperature, obveza nošenja zaštitnih maski, dezinfekcija ruku, opreme i prostora i sl.). Raporedom će se pokušati osigurati što manje miješanje različitih studentskih grupa, pretežni boravak jedne studijske grupe u jednoj učionici u jednom danu i sve ostale mjere koje se budu mogle primijeniti. Raspored nastave bit će objavljen prije početka nastave, ali su moguće i njegove promjene s obzirom na epidemiološku situaciju i propisane mjere.

Molimo Vas da pratite naše web stranice i društvene mreže Veleučilišta u Rijeci kako bi bili u tijeku s aktualnim informacijama.
Za eventualna dodatna pitanja obratite se na email adresu eucenje@veleri.hr.
 

 

 

20.8.2020.

Poštovane studentice i studenti,

s obzirom na trenutni neželjeni razvoj epidemiološke situacije sve jesenske ispitne rokove provodit ćemo kao i ljetne, na daljinu. U nastavku su navedene ključne informacije o provođenju ispita u jesenskom ispitnom roku:

 • Obavijest / uputa o načinu provođenja ispita na daljinu bit će objavljena na web stranicama svakog pojedinog kolegija kojima pristupate logiranjem putem AAI@EduHr (veleri.hr) elektroničkog identiteta.
 • Studenti nisu u obvezi prijaviti izlazak na ispit preko aplikacije StudIS, a informacija o eventualnom alternativnom načinu prijave ispita na pojedinom kolegiju bit će objavljena u gore navedenoj obavijesti o načinu provođenja ispita na daljinu.
 • Studentima koji nemaju tehničke preduvjete za pristupanje ispitu na daljinu omogućit ćemo polaganje ispita u učionici, uz prethodnu najavu i po individualnom dogovoru. U tom slučaju, potrebno se javiti emailom nositelju kolegija i pročelniku odjela/voditelju studija najkasnije do 1. 9. 2020. 
 • Napomena:

- na jesenski ispitni rok za kolegije zimskog semestra može se pristupiti samo ukoliko su bili zadovoljeni kriteriji prema Pravilniku o ocjenjivanju (položeno najmanje 50% ishoda učenja odnosno prijavljen cjeloviti ispit za izvanredne studente), 
- na jesenski ispitni rok za kolegije ljetnog semestra može se pristupiti sukladno Odluci o načinu provjere usklađenosti ishoda učenja (svi studenti koji nisu položili ispit mogu pristupiti jesenskom ispitnom roku, neovisno o ostvarenim rezultatima tijekom nastave).
- za sve nejasnoće vezane podsjećamo na otvorenu email adresu eucenje@veleri.hr. 
 

3. 8. 2020.

Drage studentice i studenti,

ponukani vašim upitima o načinu održavanja ispita u rujnu, postupku upisa u više godine studije te načinu izvođenja nastave u sljedećoj akademskoj godini, želimo vas obavijestiti da ćemo, čim dobijemo preporuke nadležnih tijela (Nacionalnog stožera civilne zaštite, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te Ministarstva znanosti i obrazovanja), objaviti informacije na našim mrežnim stranicama i društvenim mrežama.

Iako se nadamo normalnom izvođenju nastave u sljedećoj akademskoj godini, u slučaju nužnosti izvođenja nastave na daljinu (djelomično ili u potpunosti) intenzivno ćemo raditi na osiguravanju što kvalitetnijeg obrazovnog procesa i uvjeta za njegovo izvođenje na daljinu.

Obavijest o načinu održavanja ispitnih rokova u rujnu (na daljinu ili u učionici) i o načinu upisa u više godine studija bit će objavljena u drugoj polovici kolovoza, sukladno epidemiološkoj situaciji odnosno po dobivanju preporuka od nadležnih tijela.

Molimo vas da pratite obavijesti na web-stranici Veleučilišta.

Želimo vam ugodan ljetni odmor!

 

2.6.2020.

Poštovane studentice i studenti,

iako smo se nadali ukidanju izvanrednih okolnosti i epidemioloških mjera uzrokovanih pandemijom COVID-19 to se nije dogodilo te ovaj semestar privodimo kraju izvođenjem nastave na daljinu. 
Uvažavajući preporuke HZJZ za izvođenje nastave u visokom obrazovanju te smjernice nadležnog Ministarstva, kojima se u ljetnom ispitnom roku preporučuje izvođenje ispita na daljinu, osim u slučajevima kada to nikako nije moguće, u nastavku navodimo najnovije informacije o načinu održavanja ispita i obrana završnih / specijalističkih završnih radova.

LJETNI ISPITNI ROKOVI – od 15. 6.  – 17. 7. 2020.
-    Ispiti iz gotovo svih kolegija održat će se na daljinu.
-    Radi olakšavanja pripreme studentima i omogućavanja planiranja dinamike polaganja za sve kolegije bit će planirana 4 termina ispita u razdoblju od 15. 6. – 17. 7. Student će moći birati, odnosno izaći, na 2 od ponuđena 4 termina.
-    Konačni termini svih ispitnih rokova bit će objavljeni u zadnjem tjednu održavanja nastave.
-    Ispite u ljetnom ispitnom roku studenti neće morati prijavljivati preko StudIS weba, ali zbog ovakve tjedne dinamike obvezni su redovito i ažurno pratiti mrežne stranice Veleučilišta, obavijesti na sustavu Merlin odnosno veleri elektroničku poštu gdje će dobivati informacije od predmetnih nastavnika.

OBRANE ZAVRŠNIH RADOVA
Obrane završnih radova provodit će se izravno (u prostorima Veleučilišta u Rijeci), dok će se sama prijava obrane završnih / specijalističkih završnih radova provoditi online sukladno Privremenom hodogramu pisanja i online prijave završnog – specijalističkog završnog rada.
 

 

 

15.5.2020.

Obavještavaju se studenti da će Knjižnica i  Studentska referada biti otvorene utorkom od 10,00 do 12,00 sati uz prethodnu najavu studenata. Studenti će svoj dolazak moći najaviti na sljedeće adrese e-pošte:

•    za studente koji studiraju u Rijeci:

•    za studente koji studiraju u Poreču - denis.staver@veleri.hr 

•    za studente koji studiraju u Pazinu - psergov@veleri.hr 

Molimo studente da se prilikom dolaska pridržavaju epidemioloških mjera uz  obvezno držanje propisanog razmaka.

Studentska referada će na zahtjev studenata i dalje izdavati potvrde i uvjerenja online. 
 

27.3.2020.

Kontakt informacije nastavnika, tijekom nastave na daljinu, objavljene su na stranicama odjela odnosno samostalnih studija.

 

25.3.2020.

Odluka o načinu provjere usvojenosti ishoda učenja

 

 

23.3.2020.

Odluka o privremenom zatvaranju 

Vukovarska 58, Rijeka
Pazin

Poreč

 

 

15. 3. 2020.
Dodatne upute u svezi organizacije nastave i rada pratećih službi:

 1. nastavnici - poveznica
 2. studenti nastava - poveznica
 3. studenti prateće službe - poveznica

Opću Uputu o postupanju zbog trenutne epidemiološke situacije može se pronaći na poveznici

 

NOVE INFORMACIJE

13. 3. 2020.

- Sukladno naputcima nadležnih institucija od ponedjeljka 16. 3. 2020. obustavlja se na dva tjedna izravna nastava na svim lokacijama Veleučilišta u Rijeci (Rijeka, Pazin i Poreč).

- Za vrijeme trajanja obustave nastave na svim će lokacijama biti osigurana dežurstva te pružanje svih uobičajenih usluga (potvrde, zamolbe, izdavanje literature, korisnička podrška i sl.). Smjernice postupanja i procedure će biti objavljene do ponedjeljka 16. 3. 2020. godine.

- Komunikacija s predmetnim nastavnicima odvijat će se elektroničkom poštom (preferirani način) ili telefonski (sukladno pojedinačnoj uputi nastavnika).

- Obrazovni proces odvijat će se putem internetskih komunikacijskih kanala (sustav za e-učenje Merlin odnosno materijali i upute na web stranicama kolegija). Molimo studente da se redovito logiraju na navedene sustave, prate svoju AAI@EduHr elektroničku poštu odnosno, sukladno smjernicama nastavnika, sudjeluju u obrazovnom procesu.

- Aktualne informacije kao i obavijesti predmetnih nastavnika o načinu provođenja nastave na pojedinim kolegijima, redovito će se objavljivati na web sjedištu Veleučilišta u Rijeci www.veleri.hr. 

- Studenti i nastavnici mogu uočene poteškoće, probleme ili prijedloge poslati na e-mail eucenje@veleri.hr

- Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH odlučilo je da se do daljnjega odgađaju sva organizirana putovanja u inozemstvo u svim visokoškolskim ustanovama. Uputa korisnicima programa Erasmus+ o postupanju u kontekstu izbijanja epidemije COVID-19 nalazi se na sljedećoj poveznici: https://www.veleri.hr/?q=node/2122 

 

 

12. 3. 2020.

- Krizni stožer Veleučilišta u Rijeci sukladno preporukama Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, a uslijed nastale epidemiološke situacije, obavještava studente na Poljoprivrednom odjelu u Poreču i dislociranom stručnom studiju Poduzetništvo u Pazinu da od petka 13. ožujka  NE DOLAZE na nastavu. 

- Na lokaciji u Rijeci (Vukovarska 58) NEĆE SE ODRŽATI nastava u petak 13. ožujka i subotu 14. ožujka 2020. godine.

- U slučaju nemogućnosti izvođenja nastave izravnim putem planira se organiziranje obrazovnog procesa putem sustava za e-učenje Merlin. S obzirom da je za korištenje sustava za e-učenje potreban aktivan AAI@EduHR veleri elektronički identitet molimo provjerite funkcionalnost vašeg elektroničkog identiteta na https://moj.aaiedu.hr,  a u slučaju problema u pristupu molimo vas obratite se na helpdesk@veleri.hr