Skoči na glavni sadržaj

Pravni akti

Kategorija dokumenta Naslov dokumenta Datum
Izdavačka djelatnost Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti 11-07-2021
Izdavačka djelatnost Prijava za uvrstavanje u plan izdavačke djelatnosti 11-07-2021
Izdavačka djelatnost Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti 11-07-2021
Izdavačka djelatnost Izdavački standard - upute 11-07-2021
Izdavačka djelatnost Izjava o zaštiti osobnih podataka - izdavačka djelatnost 11-07-2021
Izdavačka djelatnost Plan izdavačke djelatnosti za 2021. 11-07-2021
Strategije i akcijski planovi Akcijski plan provedbe Strategije razvoja Veleučilišta u Rijeci za 2021. 12-07-2021
Strategije i akcijski planovi Akcijski plan provedbe Strategije razvoja za 2020. godinu 12-07-2021
Etički kodeks Etički kodeks Veleučilišta u Rijeci 12-07-2021
Strategije i akcijski planovi Internationalization_Strategy-2020-2024-Polytechnic_of_Rijeka 12-07-2021
Temeljni akti Politika kvalitete Veleučilišta u Rijeci 12-07-2021
Temeljni akti Statut sudentskog zbora Veleri 12-07-2021
Temeljni akti Statut Veleučilišta u Rijeci (potpuni tekst) 12-07-2021
Temeljni akti STRATEGIJA INTERNACIONALIZACIJE-Veleri-2020-2024. 12-07-2021
Strategije i akcijski planovi Strategija Veleučilišta u Rijeci 2020.-2024. god. 12-07-2021
Temeljni akti Strategy of the Polytechnic of Rijeka of 2020 - 2024 12-07-2021
Pravilnici Pravilnik o cjeloživotnom obrazovanju 16-07-2021
Izdavačka djelatnost Pravilnik o dopuni Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Veleučilišta u Rijeci 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o Erasmus+ programu individualne međunarodne mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o sustavu za kvalitetu 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Erasmus programu individualne međunarodne mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe usluga i radova 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o nagrađivanju nastavnog i nenastavnog osoblja 16-07-2021
Studiji i studenti Pravilnik o nagrađivanju studenata 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o obliku diploma i dopusnkih isprava o studiju,sadržaju i obliku potvrda o završetku studijskog programa, uvjerenja o završetku programa cjeloživotnog obrazovanja 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o ocjenjivanju studenata preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomiskih stručnih studija 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o izmjeni Pravilnika o priznavanju i vrednovanju prethodnog ucenja 16-07-2021
Studentski zbor Pravilnik o postupku izbora studentskih predstavnika u Studentski zbor Veleučilišta u Rijeci 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o postupku izmjena i dopuna odobrenih studijskih programa 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o radu Ureda i Povjerenstava za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o sponzoriranju i doniranju 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o stegovnoj odgovornosti 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava i zaštitne opreme 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o studiranju 16-07-2021
Studentski zbor Pravilnik o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa Veleučilišta u Rijeci 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o uspostavi zbirke osobnih podataka zaposlenika Veleučilišta u Rijeci 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o obliku Diploma i Dopunskih isprava o studiju te sadržaju i obliku Potvrde Veleučilišta u Rijeci 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, usluga i radova 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o posebnim uvjetima studiranja vrhunskih sportaša 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o postupanju po provedenoj evaluaciji izvedbe nastave nastavnika i kolegija od strane studenata 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o pravu na pristup informacijama Veleučilišta u Rijeci 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o radu Knjižnice Veleučilišta u Rijeci 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o radu Veleučilišta 16-07-2021
Studiji i studenti Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o sustavu za kvalitetu Veleučilišta u Rijeci 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o zaštiti od požara 16-07-2021
Pravilnici Pravilnik o video nadzoru 16-07-2021
Odluke Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika 19-07-2021
Odluke Kalendar održavanja nastave za ak. god. 2021.-2022 19-07-2021
Odluke Odluka - izmjena programa - Mediteranska poljoprivreda i Vinarstvo 19-07-2021
Odluke Odluka - izmjena programa Cestovni i Željeznički promet 19-07-2021
Odluke Odluka - razlikovni - Informatika 19-07-2021
Odluke Odluka - razlikovni - Poduzetništvo 19-07-2021
Odluke Odluka - razlikovni - Promet 19-07-2021
Odluke Odluka - razlikovni - Sigurnost na radu 19-07-2021
Odluke Odluka o upisu završne godine studija 19-07-2021
Odluke Odluka - zajednički izborni predmet - Društveno poduzetništvo 19-07-2021
Odluke Odluka - razlikovni - Vinarstvo 19-07-2021
Odluke Odluka o izvođenju on line nastave 19-07-2021
Odluke Odluka o financiranju doktorskih studija - Veleučilište u Rijeci 19-07-2021
Etički kodeks Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva 19-07-2021
Odluke Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti 19-07-2021
Odluke Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe za prijavljivanje nepravilnosti 19-07-2021
Etički kodeks Odluka o izboru predsjednika Etičkog povjerenstva 19-07-2021
Odluke Odluka o izmjeni Odluke o ustroju i izvođenju razlikovnog programa - spec. dipl. struč. stud. Poduzetništvo 19-07-2021
Odluke Odluka o izmjeni Odluke o ustroju i izvođenju razlikovnog programa za stjecanje uvjeta za prijavu na specijalistički diplomski stručni studij sigurnost na radu 19-07-2021
Odluke Odluka o izmjeni uvjeta za upis u specijalističke diplomske stručne studije Veleučilišta u Rijeci 19-07-2021
Odluke Odluka o konzultativnoj nastavi 19-07-2021
Odluke Odluka o manjoj izmjeni studijskog programa preddiplomskog stručnog studija Održivi agroturizam 19-07-2021
Odluke Odluka o manjoj izmjeni studijskog programa preddiplomskog stručnog studija Poduzetništvo 19-07-2021
Odluke Odluka o manjoj izmjeni studijskog programa spec. dipl. struč. stud. Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima 19-07-2021
Odluke Odluka o manjoj izmjeni studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog studija Poduzetništvo 19-07-2021
Odluke Odluka o modelu participacije studenata u troškovima studija na Veleučilištu u Rijeci u ak. god. 2021.-2022 19-07-2021
Odluke Odluka o obvezi korištenja softvera za provjeru izvornosti završnih i specijalističkih završnih radova 19-07-2021
Odluke Odluka o oslobađanju troškova školarina i ostalih troškova studija studenata iz potresom pogođenih područja 19-07-2021
Odluke Odluka o plaćanju oportunitetnih troškova 19-07-2021
Odluke Odluka o povratu troškova jezične provjere odlaznih Erasmus plus studenata 19-07-2021
Odluke Odluka o prijelazima studenata u ak. god. 2021.-2022 19-07-2021
Odluke Odluka o prilagodbi izvođenja nastave u uvjetima pandemije COVID-19 19-07-2021
Odluke Odluka o troškovima obrane, tiskanja diploma i dopunskih isprava te organizaciji promocije 19-07-2021
Odluke Odluka o troškovima upisa i ostalim troškovima u ak. god. 2021.-2022 19-07-2021
Odluke Odluka o utvrđivanju neodgodivih poslova, nužnog osoblja i imenovanja koordinatora 19-07-2021
Odluke Odluka o uvjetima plaćanja troškova studija za gotovinsko plaćanje školarine i plaćanje školarine na rate 19-07-2021
Odluke Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Veleri 19-07-2021
Odluke Odluka o visinama naknada za različite namjene 19-07-2021
Odluke Odluka o održavanju nastave iz izbornog kolegija 19-07-2021
Odluke Odluka o potpisivanju izjave o pohrani završnog i specijalističkog završnog rada u digitalni sustav 19-07-2021
Odluke Odluka o mogućnosti polaganja ispita ljetnog semestra završne godine studija u zimskom semestru 19-07-2021
Pravilnici Pravilnik o završnom - specijalističkom završnom radu 04-11-2021
Odluke Odluka o popisu kolegija mentora i broju studenata po mentoru za završni - specijalistički završni rad za ak. god. 2021-2022 05-11-2021
Odluke Odluka o donošenju Terminskog plana za ak. god. 2021-2022 05-11-2021
Odluke Terminski plan završnih - specijalističkih završnih radova za ak. god. 2021-2022 05-11-2021
Odluke Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja 15-11-2021
Pravilnici Sigurnosna politika informacijskog sustava Veleučilišta u Rijeci 26-11-2021
Odluke Odluka o donošenju Smjernica za uključivanje studenata u aktivnosti Veleučilišta u Rijeci 08-12-2021
Odluke Smjernice za uključivanje studenata u aktivnosti Veleučilišta u Rijeci 08-12-2021
Izdavačka djelatnost Plan izdavačke djelatnosti za 2022. godinu 30-12-2021
Odluke Odluka o neupisivanju ocjene u indeks 17-03-2022
Izdavačka djelatnost Prilog 2-upute o sadrzaju recenzije-obrazac 31-03-2022
Izdavačka djelatnost Prilog 1-zahtjev za izdavanje 31-03-2022
Izdavačka djelatnost Prilog 3-prijedlog recenzenata 31-03-2022
Izdavačka djelatnost Prilog 4-izjava autora o autenticnosti rukopisa 31-03-2022
Izdavačka djelatnost Prilog 6-izjava recenzenta 31-03-2022
Izdavačka djelatnost Prilog 7-izjava o lektoriranju teksta 31-03-2022
Izdavačka djelatnost Prilog 8-izjava autora o udjelu u rukopisu 31-03-2022
Izdavačka djelatnost Prilog 5-izjava autora 31-03-2022
Odluke Odluka o modelu participacije studenata u troškovima studija za ak. god. 2022.-2023. 31-03-2022
Odluke Odluka o troškovima upisa i ostalim troškovima za preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije za ak.god. 2022-2023 31-03-2022
Odluke Odluka o uvjetima plaćanja troškova za gotovinsko plaćanje školarine i plaćanje školarine na rate 31-03-2022
Odluke Zahtjev za plaćanje troškova studija na rate zbog slabijeg socijalno-ekonomskog statusa 01-04-2022
Pravilnici Pravilnik o zaštiti na radu Veleučilišta u Rijeci 26-05-2022
Odluke Odluka o manjim izmjenama studijskog programa - Cestovni promet 03-06-2022
Odluke Odluka o manjim izmjenama studijskog programa - Poduzetništvo 03-06-2022
Odluke Odluka o manjim izmjenama studijskog programa - Željeznički promet 03-06-2022
Odluke Odluka o manjoj izmjeni studijskog programa - specijalistički Promet 03-06-2022
Odluke Odluka o manjoj izmjeni studijskog programa - Sigurnost na radu 03-06-2022
Odluke Odluka o manjoj izmjeni studijskog programa - specijalistički Sigurnost na radu 03-06-2022
Odluke Odluka o manjoj izmjeni studijskog programa - Telematika 03-06-2022
Odluke Odluka o prijelazima studenata u ak. god. 2022.-2023. 03-06-2022
Pravilnici Pravilnik o postupku donošenja novih i unaprijeđenja akreditiranih studijskih programa Veleučilišta u Rijeci 09-06-2022
Odluke Odluka o izvođenju preddiplomskog stručnog studija Informatika 26-07-2022
Odluke Odluka o izvođenju preddiplomskog stručnog studija Telematika 26-07-2022
Pravilnici Pravilnik o nagrađivanju preddiplomskih i diplomskih radova iz područja sigurnosti i zaštite 08-09-2022
Odluke Odluka o ustroju i izvođenju razlikovnog programa - Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima 04-10-2022
Odluke Odluka o ustroju i izvođenju razlikovnog programa - Poduzetništvo 04-10-2022
Odluke Odluka o ustroju i izvođenju razlikovnog programa - Promet 04-10-2022
Odluke Odluka o cijeni satnina za vanjske suradnike za ak. god. 2022.-2023. 04-10-2022