Skoči na glavni sadržaj

Pravni akti

Kategorija dokumenta Naslov dokumenta Datum izrade
Odluke Odluka o troškovima upisa i ostalim troškovima u ak. god. 2023.-2024. 2023051515.05.2023.
Odluke Odluka o modelu participacije studenata u troškovima studija u ak. god. 2023.-2024. 2023051515.05.2023.
Odluke Odluka o visinama naknada za različite namjene 2023022828.02.2023.
Odluke Odluka o izmjeni Odluke o financiranju doktorskih studija 2023022828.02.2023.
Odluke Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima plaćanja troškova studija za gotovinsko plaćanje školarine i plaćanje na rate 2023022828.02.2023.
Odluke Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zaštitu dostojanstva radnika 2023021616.02.2023.
Odluke Odluka o rasporedu i evidenciji radnog vremena za 2023. 2023012020.01.2023.
Odluke Odluka o povjeravanju obavljanja administrativnih poslova 2022122929.12.2022.
Odluke Odluka o rokovima završetka nastavnog procesa na predddiplomskog stručnom studiju Telematika 2022122929.12.2022.
Odluke Odluka o Terminskom planu završnih - specijalističkih završnih radova 2022110909.11.2022.
Odluke Odluka o imenovanju osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti 2022110707.11.2022.
Odluke Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti 2022110707.11.2022.
Odluke Odluka o ustroju i izvođenju razlikovnog programa - Poduzetništvo 2022102727.10.2022.
Pravilnici Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti 2022102424.10.2022.
Pravilnici Pravilnik o stručnoj praksi 2022102121.10.2022.
Pravilnici Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa 2022101717.10.2022.
Odluke Odluka o dodatnim kriterijima za izbor u viša zvanja i poticanju znanstveno-stručnog rada 2022101717.10.2022.
Pravilnici Pravilnik o studiranju - pročišćeni tekst 2022101414.10.2022.
Pravilnici Pravilnik o ocjenjivanju studenata preddipl. stručnih i specijalističkih dipl. stručnih studija Veleučilišta u Rijeci- pročišćeni tekst 2022101414.10.2022.
Odluke Odluka o upisu razlikovnih programa Veleučilišta u Rijeci 2022101313.10.2022.
Odluke Odluka o ustroju i izvođenje razlikovnog programa - Vinarstvo 2022101313.10.2022.
Odluke Odluka o ustroju i izvođenju razlikovnog programa - Sigurnost na radu 2022101313.10.2022.
Odluke Odluka o izbornom kolegiju 2022101212.10.2022.
Odluke Odluka o dopuni Odluke o izvođenju preddiplomskog stručnog studija Informatika 2022100606.10.2022.
Odluke Odluka o dopuni Odluke o izvođenju preddiplomskog stručnog studija Telematika 2022100606.10.2022.
Odluke Odluka o cijeni satnina za vanjske suradnike za ak. god. 2022.-2023. 2022100404.10.2022.
Odluke Odluka o ustroju i izvođenju razlikovnog programa - Promet 2022100404.10.2022.
Odluke Odluka o ustroju i izvođenju razlikovnog programa - Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima 2022100404.10.2022.
Pravilnici Pravilnik o nagrađivanju preddiplomskih i diplomskih radova iz područja sigurnosti i zaštite 2022090808.09.2022.
Odluke Odluka o izvođenju preddiplomskog stručnog studija Telematika 2022072626.07.2022.
Odluke Odluka o izvođenju preddiplomskog stručnog studija Informatika 2022072626.07.2022.
Pravilnici Pravilnik o postupku donošenja novih i unaprijeđenja akreditiranih studijskih programa Veleučilišta u Rijeci 2022060909.06.2022.
Odluke Odluka o prijelazima studenata u ak. god. 2022.-2023. 2022060303.06.2022.
Odluke Odluka o manjoj izmjeni studijskog programa - Telematika 2022060303.06.2022.
Odluke Odluka o manjoj izmjeni studijskog programa - specijalistički Sigurnost na radu 2022060303.06.2022.
Odluke Odluka o manjoj izmjeni studijskog programa - Sigurnost na radu 2022060303.06.2022.
Odluke Odluka o manjoj izmjeni studijskog programa - specijalistički Promet 2022060303.06.2022.
Odluke Odluka o manjim izmjenama studijskog programa - Željeznički promet 2022060303.06.2022.
Odluke Odluka o manjim izmjenama studijskog programa - Poduzetništvo 2022060303.06.2022.
Odluke Odluka o manjim izmjenama studijskog programa - Cestovni promet 2022060303.06.2022.
Pravilnici Pravilnik o zaštiti na radu Veleučilišta u Rijeci 2022052626.05.2022.
Odluke Zahtjev za plaćanje troškova studija na rate zbog slabijeg socijalno-ekonomskog statusa 2022040101.04.2022.
Odluke Odluka o uvjetima plaćanja troškova za gotovinsko plaćanje školarine i plaćanje školarine na rate 2022033131.03.2022.
Odluke Odluka o troškovima upisa i ostalim troškovima za preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije za ak.god. 2022-2023 2022033131.03.2022.
Izdavačka djelatnost Prilog 4-izjava autora o autenticnosti rukopisa 2022033131.03.2022.
Izdavačka djelatnost Prilog 6-izjava recenzenta 2022033131.03.2022.
Izdavačka djelatnost Prilog 7-izjava o lektoriranju teksta 2022033131.03.2022.
Izdavačka djelatnost Prilog 8-izjava autora o udjelu u rukopisu 2022033131.03.2022.
Izdavačka djelatnost Prilog 2-upute o sadrzaju recenzije-obrazac 2022033131.03.2022.
Izdavačka djelatnost Prilog 5-izjava autora 2022033131.03.2022.
Izdavačka djelatnost Prilog 1-zahtjev za izdavanje 2022033131.03.2022.
Izdavačka djelatnost Prilog 3-prijedlog recenzenata 2022033131.03.2022.
Odluke Odluka o neupisivanju ocjene u indeks 2022031717.03.2022.
Izdavačka djelatnost Plan izdavačke djelatnosti za 2022. godinu 2021123030.12.2021.
Odluke Smjernice za uključivanje studenata u aktivnosti Veleučilišta u Rijeci 2021120808.12.2021.
Odluke Odluka o donošenju Smjernica za uključivanje studenata u aktivnosti Veleučilišta u Rijeci 2021120808.12.2021.
Pravilnici Sigurnosna politika informacijskog sustava Veleučilišta u Rijeci 2021112626.11.2021.
Pravilnici Pravilnik o završnom - specijalističkom završnom radu 2021110404.11.2021.
Odluke Odluka o manjoj izmjeni studijskog programa preddiplomskog stručnog studija Poduzetništvo 2021071919.07.2021.
Odluke Odluka o financiranju doktorskih studija - Veleučilište u Rijeci 2021071919.07.2021.
Odluke Odluka o uvjetima plaćanja troškova studija za gotovinsko plaćanje školarine i plaćanje školarine na rate 2021071919.07.2021.
Odluke Odluka - razlikovni - Promet 2021071919.07.2021.
Odluke Odluka o manjoj izmjeni studijskog programa spec. dipl. struč. stud. Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima 2021071919.07.2021.
Odluke Odluka o izmjeni Odluke o ustroju i izvođenju razlikovnog programa - spec. dipl. struč. stud. Poduzetništvo 2021071919.07.2021.
Odluke Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Veleri 2021071919.07.2021.
Odluke Odluka - razlikovni - Sigurnost na radu 2021071919.07.2021.
Odluke Odluka o manjoj izmjeni studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog studija Poduzetništvo 2021071919.07.2021.
Odluke Odluka o izmjeni Odluke o ustroju i izvođenju razlikovnog programa za stjecanje uvjeta za prijavu na specijalistički diplomski stručni studij sigurnost na radu 2021071919.07.2021.
Etički kodeks Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva 2021071919.07.2021.
Odluke Odluka o visinama naknada za različite namjene 2021071919.07.2021.
Odluke Odluka o upisu završne godine studija 2021071919.07.2021.
Odluke Odluka o obvezi korištenja softvera za provjeru izvornosti završnih i specijalističkih završnih radova 2021071919.07.2021.
Odluke Odluka o izmjeni uvjeta za upis u specijalističke diplomske stručne studije Veleučilišta u Rijeci 2021071919.07.2021.
Etički kodeks Odluka o izboru predsjednika Etičkog povjerenstva 2021071919.07.2021.
Odluke Odluka o održavanju nastave iz izbornog kolegija 2021071919.07.2021.
Odluke Odluka - zajednički izborni predmet - Društveno poduzetništvo 2021071919.07.2021.
Odluke Odluka o povratu troškova jezične provjere odlaznih Erasmus plus studenata 2021071919.07.2021.
Odluke Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika 2021071919.07.2021.
Odluke Odluka o konzultativnoj nastavi 2021071919.07.2021.
Odluke Odluka o potpisivanju izjave o pohrani završnog i specijalističkog završnog rada u digitalni sustav 2021071919.07.2021.
Odluke Odluka - razlikovni - Vinarstvo 2021071919.07.2021.
Odluke Odluka o troškovima obrane, tiskanja diploma i dopunskih isprava te organizaciji promocije 2021071919.07.2021.
Odluke Odluka - izmjena programa - Mediteranska poljoprivreda i Vinarstvo 2021071919.07.2021.
Odluke Odluka o manjoj izmjeni studijskog programa preddiplomskog stručnog studija Održivi agroturizam 2021071919.07.2021.
Odluke Odluka o mogućnosti polaganja ispita ljetnog semestra završne godine studija u zimskom semestru 2021071919.07.2021.
Odluke Odluka o izvođenju on line nastave 2021071919.07.2021.
Odluke Odluka o utvrđivanju neodgodivih poslova, nužnog osoblja i imenovanja koordinatora 2021071919.07.2021.
Odluke Odluka - izmjena programa Cestovni i Željeznički promet 2021071919.07.2021.
Pravilnici Pravilnik o pravu na pristup informacijama Veleučilišta u Rijeci 2021071616.07.2021.
Pravilnici Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu 2021071616.07.2021.
Pravilnici Pravilnik o uspostavi zbirke osobnih podataka zaposlenika Veleučilišta u Rijeci 2021071616.07.2021.
Pravilnici Pravilnik o izmjeni Pravilnika o priznavanju i vrednovanju prethodnog ucenja 2021071616.07.2021.
Studentski zbor Pravilnik o postupku izbora studentskih predstavnika u Studentski zbor Veleučilišta u Rijeci 2021071616.07.2021.
Pravilnici Pravilnik o radu Knjižnice Veleučilišta u Rijeci 2021071616.07.2021.
Pravilnici Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o sustavu za kvalitetu 2021071616.07.2021.
Pravilnici Pravilnik o obliku Diploma i Dopunskih isprava o studiju te sadržaju i obliku Potvrde Veleučilišta u Rijeci 2021071616.07.2021.
Pravilnici Pravilnik o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja 2021071616.07.2021.
Studentski zbor Pravilnik o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa Veleučilišta u Rijeci 2021071616.07.2021.
Pravilnici Pravilnik o radu Veleučilišta 2021071616.07.2021.
Izdavačka djelatnost Pravilnik o dopuni Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Veleučilišta u Rijeci 2021071616.07.2021.
Pravilnici Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Erasmus programu individualne međunarodne mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja 2021071616.07.2021.
Pravilnici Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, usluga i radova 2021071616.07.2021.
Pravilnici Pravilnik o radu Ureda i Povjerenstava za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija 2021071616.07.2021.
Studiji i studenti Pravilnik o nagrađivanju studenata 2021071616.07.2021.
Pravilnici Pravilnik o sustavu za kvalitetu Veleučilišta u Rijeci 2021071616.07.2021.
Pravilnici Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti 2021071616.07.2021.
Pravilnici Pravilnik o posebnim uvjetima studiranja vrhunskih sportaša 2021071616.07.2021.
Pravilnici Pravilnik o sponzoriranju i doniranju 2021071616.07.2021.
Studiji i studenti Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata 2021071616.07.2021.
Pravilnici Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka 2021071616.07.2021.
Pravilnici Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe usluga i radova 2021071616.07.2021.
Pravilnici Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni 2021071616.07.2021.
Pravilnici Pravilnik o cjeloživotnom obrazovanju 2021071616.07.2021.
Pravilnici Pravilnik o stegovnoj odgovornosti 2021071616.07.2021.
Pravilnici Pravilnik o zaštiti od požara 2021071616.07.2021.
Pravilnici Pravilnik o nagrađivanju nastavnog i nenastavnog osoblja 2021071616.07.2021.
Pravilnici Pravilnik o postupanju po provedenoj evaluaciji izvedbe nastave nastavnika i kolegija od strane studenata 2021071616.07.2021.
Pravilnici Pravilnik o Erasmus+ programu individualne međunarodne mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja 2021071616.07.2021.
Pravilnici Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava i zaštitne opreme 2021071616.07.2021.
Pravilnici Pravilnik o video nadzoru 2021071616.07.2021.
Pravilnici Pravilnik o obliku diploma i dopusnkih isprava o studiju,sadržaju i obliku potvrda o završetku studijskog programa, uvjerenja o završetku programa cjeloživotnog obrazovanja 2021071616.07.2021.
Strategije i akcijski planovi Internationalization_Strategy-2020-2024-Polytechnic_of_Rijeka 2021071212.07.2021.
Temeljni akti Strategy of the Polytechnic of Rijeka of 2020 - 2024 2021071212.07.2021.
Strategije i akcijski planovi Strategija Veleučilišta u Rijeci 2020.-2024. god. 2021071212.07.2021.
Etički kodeks Etički kodeks Veleučilišta u Rijeci 2021071212.07.2021.
Temeljni akti Politika kvalitete Veleučilišta u Rijeci 2021071212.07.2021.
Temeljni akti Statut sudentskog zbora Veleri 2021071212.07.2021.
Strategije i akcijski planovi Akcijski plan provedbe Strategije razvoja Veleučilišta u Rijeci za 2021. 2021071212.07.2021.
Temeljni akti Statut Veleučilišta u Rijeci (potpuni tekst) 2021071212.07.2021.
Strategije i akcijski planovi Akcijski plan provedbe Strategije razvoja za 2020. godinu 2021071212.07.2021.
Temeljni akti STRATEGIJA INTERNACIONALIZACIJE-Veleri-2020-2024. 2021071212.07.2021.
Izdavačka djelatnost Izjava o zaštiti osobnih podataka - izdavačka djelatnost 2021071111.07.2021.
Izdavačka djelatnost Plan izdavačke djelatnosti za 2021. 2021071111.07.2021.
Izdavačka djelatnost Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti 2021071111.07.2021.
Izdavačka djelatnost Prijava za uvrstavanje u plan izdavačke djelatnosti 2021071111.07.2021.
Izdavačka djelatnost Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti 2021071111.07.2021.
Izdavačka djelatnost Izdavački standard - upute 2021071111.07.2021.