Skoči na glavni sadržaj

Prijavni list - upisi 2023/2024

Upisi studenata u prvu godinu stručnih prijediplomskih studija Veleučilišta u Rijeci održat će se  

online preko poveznice kojoj možete pristupati  

19. i 20. rujna 2023. godine od 0 do 24 sata.  

Molimo Vas da prije pristupanja online upisu, otvaranjem navedene poveznice, pripremite sljedeće dokumente: 

1. Preuzeti i ispuniti obrasce, koji su dostupni na sljedećim poveznicama:  

2. Skenirati, odnosno, pripremiti digitalne verzije sljedećih dokumenata:  

  1. osobne iskaznice ili  uvjerenja o prebivalištu  (pdf ili jpg) 

  1. dokaza o uplati iznosa od 39,82 (300,00 kuna) za troškove upisa (pdf ili jpg)  
    (uplatu izvršiti na račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485,  poziv na broj: OIB (studenta)-200 

  1. rodnog list iz sustava e-građani 

  1. domovnice iz sustava e-građani 

  1. potvrde o uplati participacije (pdf ili jpg) u iznosu 1.021,97 (7.700,00) kuna za redovite studente koji su bili upisani na drugom visokom učilištu kao redoviti studenti na istoj razini studija. Uplatu je potrebno izvršiti na račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485), poziv na broj: OIB (studenta). U slučaju kartičnog plaćanja, obratite se na 051/353-733. 

  1. I S P I S N I C E (pdf ili jpg) s prethodnog visokog učilišta za pristupnike koji su već studirali u redovitom statusu na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja. Pristupnici koji su studirali u statusu redovitog studenta uz plaćanje ili izvanredno, moraju dostaviti potvrdu o statusu na prethodnom visokom učilištu iz koje je vidljivo da nisu koristili subvenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

  1. izvanredni studenti moraju priložiti potvrdu o uplati participacije (pdf ili jpg) i to za studije koji se izvode u Rijeci u iznosu od 838,81 (6.320,00 kuna), a za studije koji se izvode u Pazinu i Poreču 929,06 (7.000,00 kuna).  Uplatu je potrebno izvršiti na račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485, poziv na broj: OIB (studenta). U slučaju kartičnog plaćanja, obratite se na 051/353-733. 

Popust za gotovinsko plaćanje participacije (općom uplatnicom, Internet ili mobilnim bankarstvom) je 5% kojeg obračunavate sami prilikom uplate. 

Napomena: Osim fizičkog skenera, za skeniranje dokumenata moguće je koristiti i bilo koju od besplatnih aplikacija za pametne telefone koja se nudi na Google Play Store/App Store.  
Datoteke je potrebno imenovati na način „ime_prezime_naziv dokumenta“, npr. „ivan_horvat_OI“ za osobnu iskaznicu, odnosno „ivan_horvat_potpis“ za e-indeks/iksicu. 

 

3. Poslati poštom: 

Original svjedodžbe o završnom radu (strukovne škole) odnosno svjedodžbe o državnoj maturi (gimnazije) te ugovor o studiranju (otisnut u tri primjerka i vlastoručno potpisan), poslati poštom na adresu:  

Veleučilište u Rijeci 

Vukovarska 58  

51000 Rijeka 

(za Studentsku referadu) 

 

do 25. rujna 2023. godine. 

 

Nakon ispunjavanja i slanja upisnog materijala Vašu će prijavu zaprimiti djelatnice Studentske referade koje će Vam, nakon obrade pristigle dokumentacije i upisa u sustav ISVU, poslati povratno na Vaš e-mail informaciju o upisu. 

Ukoliko budete imali problema kod online upisa, molimo Vas da nam se obratite na sljedeće telefone u Studentskoj referadi:  

051/677-211 

051/353-711 

051/353-733   

 ili na e-mail adresu:  evidencija@veleri.hr. 

  
Samo jedna datoteka
5 MB limit.
Dozvoljene ekstezije: gif, jpg, jpeg, png.

 
NAPOMENA: Slika mora sadržavati prednju i zadnju stranu osobne iskaznice
Samo jedna datoteka
5 MB limit.
Dozvoljene ekstezije: gif, jpg, jpeg, png.

 
Samo jedna datoteka
5 MB limit.
Dozvoljene ekstezije: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.

 
Samo jedna datoteka
5 MB limit.
Dozvoljene ekstezije: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.

 
Samo jedna datoteka
5 MB limit.
Dozvoljene ekstezije: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.

 
Samo jedna datoteka
5 MB limit.
Dozvoljene ekstezije: gif, jpg, jpeg, png.

 
Samo jedna datoteka
200 MB limit.
Dozvoljene ekstezije: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.

 
Samo jedna datoteka
200 MB limit.
Dozvoljene ekstezije: pdf.

 
Samo jedna datoteka
5 MB limit.
Dozvoljene ekstezije: pdf.