Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user vpevalek
Veljko Pevalek,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 5
ECTS 3
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 1
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente s elementima infrastrukture cestovnog prometa te sa ustrojem cestovnog sustava u Republici Hrvatskoj.
Ishodi učenja
  • Obrazložiti ustroj cestovnog sustava u Republici Hrvatskoj.
  • Procijeniti djelovanje vanjskih utjecaja na trajnost i propusnost javnih cesta.
  • Procijeniti utjecaj izbora geometrijskih i oblikovnih elemenata kod projektiranja cesta.
  • Razlikovati elemente poprečnog presjeka ceste. 
  • Koristiti tehničku regulativu vezanu za prometnu opremu ceste i za radove na redovitom i izvanrednom održavanju cesta.
  • Istražiti i prezentirati odabranu temu iz područja infrastrukture cestovnog prometa.