Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user zstilin
dr. sc. socio. Žarko Stilin,
docent
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 1
ECTS 4
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 2
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Cilj kolegija je stjecanje osnovnih znanja, kako teoretskih tako i praktičnih, iz područja marketinga te isto tako stjecanje posebne vještine primjene stečenih teorijskih znanja u provedbi marketinških aktivnosti.
Ishodi učenja
  • Argumentirati postupke i procese za implementaciju i ocjenu marketing koncepcije u poslovanju tržišnih subjekata iz područja prometa.
  • Kritički prosuđivati promjene u mikro i makro marketing okruženju te ocijeniti njihov utjecaj na konkretne gospodarske subjekte.
  • Procijeniti marketing miks proizvodnog, cjenovnog, distribucijskog i promocijskog pristupa u nastupu konkretnog poduzeća iz područja prometa. 
  • Odabrati moguća rješenja problema iz područja marketinga u prometu i najpovoljniju opciju sa stajališta promatranog subjekta.
  • Vrednovati značaj društveno odgovornog ponašanja poslovnih subjekata u funkciji sigurnosti i zadovoljstva sudionika u prometu.