Skoči na glavni sadržaj

METODIKA STRUČNOG I ZNANSTVENOG RADA

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

doc. dr. sc. Sanja Grakalić Plenković,
docent
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 1
ECTS 3
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 1
Vježbe 0
Seminari 2
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Osposobiti studente poduzetništva za razumijevanje temeljnih značajki znanosti, znanstvene metode, procesa istraživanja, vrsta istraživanja, izbora metodološkog pristupa, faza istraživačkog rada u društvenim znanostima, citiranje, znanstvenog stila i načina pisanja; osposobiti studente u primjeni metoda znanstvenih istraživanja u društvenim znanostima, s naglaskom na metode modeliranja, statističke i druge numeričke metode u ekonomiji.
Ishodi učenja
  • Klasificirati suvremenu znanost
  • Upravljati teorijsko-praktičnim postupcima transformacije kvalitetne ideje u kvalitetan stručni rad
  • Prezentirati rezultate istraživanja na sustavan, jednostavan i konkretan način ciljanoj skupini
  • Napraviti gantogram aktivnosti izrade stručnog rada
  • Primijeniti zakonitosti, pravila i postupke metodologije i tehnologije znanstvenog istraživanja
  • Primijeniti različite znanstvene metode pri izradi stručnog rada