Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user barbara
Barbara Rudić,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 2
ECTS 4
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 1
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Cilj kolegija je upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima, načelima, zakonitostima, pojmovima i strukturama u gospodarstvu, kako bi se studentima pomoglo u razumijevanju i primjeni različitih metoda upravljanja i organizacije koje svladavaju na drugim kolegijima.
Ishodi učenja
  • Identificirati ulogu tržišta i društva te ključne promjene i trendove
  • Analizirati odnose ponude i potražnje te ponašanja potrošača u različitim uvjetima tržišne koncentracije
  • Razlikovati ključne skupine troškova te uloge poduzetnika i menadžera u poduzeću
  • Utvrditi odnose potrošnje, štednje, investicija, te agregatne ponude i potražnje
  • Analizirati razloge nastanka ekonomskih kriza i cjenovnih fluktuacija