Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Redoviti i izvanredni:

Profile picture for user mgolob1
Martin Golob,
predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 1
ECTS 4
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 1
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Cilj je kolegija je predstaviti i upoznati studente sa osnovnim konceptima i načelima marketinga te kroz seminarski rad i studije slučaja pripremiti studente za praktičnu primjenu navedenih načela
Ishodi učenja
  • Objasniti osnovne pojmove u marketingu, te opisati proces nastanka i razvoja marketinga i njegovu ulogu u suvremenom poslovanju.
  • Analizirati glavne čimbenike mikro i makro okruženja marketinga i njihov utjecaj na tržišno poslovanje, odnosno marketinški koncept poslovnog subjekta.
  • Opisati proces istraživanja tržišta, te nabrojiti i obrazložiti metode i tehnike istraživanja.
  • Analizirati koncepte i spoznaje o ponašanju potrošača s ciljem implementacije u marketing strategiju poslovnog subjekta.
  • Na temelju ponuđenog primjera iz prakse analizirati problem, predložiti i argumentirati moguća rješenja problema.
  • Analizirati i uspoređivati tržišna svojstva proizvoda/usluge, distribucije, cijene i promocije.