Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Redoviti i izvanredni:

Profile picture for user barisic
dr. sc. tech. Ivica Barišić,
profesor stručnog studija u trajnom izboru
Vidi profil

ASISTENT(I):

Redoviti i izvanredni:

Profile picture for user vpevalek
Veljko Pevalek,
viši predavač
Vidi profil
Jezik hr
Studij
Semestar 5
ECTS 4
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 1
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznavanje sa problemom odnosa prometne ponude i potražnje, istraživanja prometa i prometnog planiranja.
  • Prepoznavanje vještina vođenja prometnih tokova i mogućnosti rješavanja konflikta prometnih tokova.
  • Osposobiti studente da prepoznaju probleme prometnog sustava, definiraju moguća varijantna rješenja, prepoznaju optimalno prometno rješenje i definiraju ga kao zahtijevani element za građevinsko projektiranje.
Ishodi učenja
  • Odabrati metodologiju prometnih istraživanja u realnom prometom okruženju
  • Usporediti postupak i metode predviđanja prijevozne potražnje
  • Obrazložiti osnovne principe planiranja prometne infrastrukture u gradovima
  • Primijeniti osnovne kriterije i naputke za planiranje i projektiranje prometno sigurnog raskrižja 
  • Odabrati projektne standarde za elemente parkirališta i garažno-parkirnih objekata
  • Odabrati elemente za planiranje i projektiranje prometne infrastrukture za sigurno i nesmetano kretanje nemotoriziranih sudionika u prometu.
  • Izraditi projektni zadatak analize semaforiziranog/kružnog raskrižja i parkirališta