Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user ajakupovic
dr. sc. socio. Alen Jakupović,
profesor stručnog studija u trajnom izboru
Vidi profil

ASISTENT(I):

Profile picture for user bpolonijo@veleri.hr
Bruno Polonijo,
asistent
Vidi profil
Jezik hr
Studij
Semestar 4
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Usvojiti kompetencije za uspostavu žičane i bežične računalne mreže, mrežnih usluga DHCP, DNS, WEB, FTP i E-mail poslužitelja, te sustava rada na daljinu.
Ishodi učenja
  • Izraditi žičanu i bežičnu lokalnu računalnu mrežu sa statičkim IP adresama koja je povezana s internetom
  • Postaviti mrežne usluge za dinamičku dodjelu IP adresa (DHCP poslužitelj) i simboličku identifikaciju računala (DNS poslužitelj)
  • Izgraditi mrežne usluge za uspostavu web sjedišta (WEB poslužitelj), za razmjenu datoteka (FTP poslužitelj) i za komunikaciju preko elektroničke pošte (E-mail poslužitelj)
  • Postaviti sustav za rad na daljinu