Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user barisic
dr. sc. tech. Ivica Barišić,
profesor stručnog studija u trajnom izboru
Vidi profil

ASISTENT(I):

Slavko Džalto,
asistent
Vidi profil
Jezik hr
Studij
Semestar 5
ECTS 4
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 1
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
 • Upoznavanje sa problemom sigurnosti cestovnog prometa i prevencijama prometnih nesreća, te sa zakonskom regulativom vezanom za sigurnost prometa.
 • Upoznavanje problema sigurnosti i činitelja sigurnosti. Naglasci na klasičnim elementima sigurnosti: čovjek, vozilo, cesta i okolina.
 • Savladavanje proračuna vezanih uz kretanje i zaustavljanje vozila.
 • Upoznavanje sa standardnom i nestandardnom prometnom signalizacijom u funkciji sigurnosne preventive.
 • Upoznavanje sa osnovnim elementima ekspertize prometnih nesreća, te elementima tehnologije vještačenja u sudskom postupku.
Ishodi učenja
 • Vrednovati utjecaj pojedinih čimbenika na sigurnost cestovnog prometa
 • Analizirati stanje sigurnosti cestovnog prometa i ocijeniti trendove kretanja u prometnoj sigurnosti
 • Vrednovati utjecaj standardne i nestandardne prometne signalizacije ne poboljšanje sigurnosti cestovnog prometa i prevenciju prometnih nesreća
 • Izračunati osnovne elemente vezane za kretanje i zaustavljanja vozila u prometu
 • Utvrditi opasna mjesta na cestama
 • Obrazložiti osnovne principe provođenja prometno-tehničkog vještačenja prometne nesreće.
 • Izraditi projektni zadatak analize dionice ceste sa aspekta sigurnosti prometa