Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user bvukelic
doc. dr. sc. Bernard Vukelić,
profesor stručnog studija
Vidi profil

ASISTENT(I):

Profile picture for user bpolonijo@veleri.hr
Bruno Polonijo,
asistent
Vidi profil
Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Cilj kolegija je usvajanje znanja o aspektima sigurnosti informacijskih sustava te razvijanje svijesti o značaju informacijske sigurnosti u poduzeću.
Ishodi učenja
  • Razlikovati pojmove iz područja sigurnosti, zaštite i upravljanja sigurnošću informacijskog sustava
  • Procijeniti utjecaj integriteta, povjerljivosti i dostupnosti na informacije u informacijskom sustavu
  • Utvrditi utjecaj upravljanja sigurnošću informacijskih sustava na poslovanje poduzeća i kontinuitet poslovanja
  • Identificirati unutarnje i vanjske prijetnje i ranjivosti informacijskom sustavu poduzeća
  • Procijeniti i vrednovati sigurnosne rizike u informacijskom sustavu
  • Izraditi prijedlog rješenja zaštite informacijskih sustava