Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

dr. sc. tech. Željko Smojver,
viši predavač
Vidi profil
Profile picture for user dpilepic
Damir Pilepić,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 5
ECTS 4
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 2
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznavanje s temeljnim načelima i obilježjima tehnologije i organizacije cestovnog prijevoza.
  • Cilj je naučiti studente zadanom sadržaju, te razvijati sposobnost logičkog zaključivanja i analitičkog razmišljanja pri rješavanju utvrđene problematike u poduzeću za cestovni promet, te pri projektiranju i aplikaciji tehnoloških i organizacijskih projekata za postizanje veće konkurentnosti poduzeća na liberalnom tržištu cestovnih prometnih usluga.
Ishodi učenja
  • Razlikovati osnovne pojmove tehnologije i organizacije cestovnog prometa.
  • Identificirati problem tehnologije i organizacije rada cestovnog poduzeća na konkretnom primjeru.
  • Procijeniti utjecaj uvođenja ITS-a na poslovanje prometnog poduzeća.
  • Izraditi vozni red u linijskom prijevozu prema zadanim parametrima.
  • Procijeniti postojeću organizaciju cestovnog poduzeća te predložiti poboljšanja organizacije i procesa.