Skoči na glavni sadržaj
Detailed Question
 • Pravo na zdravstveno osiguranje imaju redoviti studenti iznad 18 godine života koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj.
   
 • Student pravo može koristiti najduže do završetka akademske godine u kojoj je završio redovito školovanje, a najduže u trajanju od ukupno osam godina po toj osnovi, ako pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi.

 

Nadležni liječnik za studente Veleučilišta u Rijeci:

 • Doc. dr. sc. Tatjana Čulina, dr. med., spec. školske medicine, 
   
  • Zametska 63,a, Rijeka, Tel. 051/261-030 
    
  • e-mail: tatjana.culina@zzjzpgz.hr 
    
 • Smiljana Šupica, bacc.med.techn., 
   
  • e-mail: smiljana.supica@zzjzpgz.hr