Skoči na glavni sadržaj
Detailed Question
  • Zahtjevi (za mirovanje, promjenu statusa studenta, priznavanje prethodnog učenja i sl.) predaju se osobno u pisarnici ili ubacivanjem u poštanski sandučić koji se nalazi uz pisarnicu Veleučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, 51 000 Rijeka. 
     
  • Zahtjevi se mogu poslati i preporučenom pošiljkom na adresu Veleučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, 51 000 Rijeka.
     
  • Ako je to navedeno na pojedinom obrascu zahtjeva, zahtjev se može poslati i putem e-maila na naznačenu e-mail adresu u zahtjevu.
     
  • Zahtjevi studenata na lokaciji u Pazinu i Poreču mogu se predati u Studentskoj referadi u Pazinu i Poreču.