Skoči na glavni sadržaj

Studentska referada

Radno vrijeme studentske referade

 

RIJEKA
Ponedjeljak 13 - 16,30
Utorak 13 - 17
Srijeda ne radi za studente
Četvrtak 8,30 - 10,30 i 13 - 15
Petak 13 - 17

Tel. broj Studentske referade (Rijeka,Vukovarska 58): (051) 677-211 
E-mail:   evidencija@veleri.hr

Od 6. ožujka 2023. godine Studenstka referada u Pazinu primat će studente prema novom radnom vremenu:

PAZIN
Srijeda 9 - 11
Četvrtak 14 - 16
Petak 13 - 15

Tel. broj Studentske referade (Pazin, 154. brigade hrvatske vojske 7): (052) 426-901
E-mail:   psergov@veleri.hr

 

POREČ
Ponedjeljak 14 - 16
Utorak 9 - 11
Srijeda 15 - 17
Četvrtak ne radi za studente
Petak 13 - 15

Tel. broj Studentske referade (Poreč, C. Huguesa 6): (052) 451-950

U  slučaju spriječenosti zaposlenice studenske referade u Poreču studenti će biti obaviješteni preko mrežne  stranice Veleučilišta u Rijeci.
Potvrde  o statusu studenta mogu se podignuti u bilo kojoj referadi Veleučilišta (Rijeka ili Pazin).

Za rješavanje hitnih zahtjeva studenti Poljoprivrednog odjela mogu se obratiti na telefon 052 451 950  ili na e-mail:   denis.staver@veleri.hr