Skoči na glavni sadržaj

Studentska referada

Radno vrijeme studentske referade za vrijeme blagdana

Studentska referada neće raditi za studente od 27. prosinca 2021. do 6. siječnja 2022. godine.

Za sve hitnoće nam se možete obratiti na adresu e-pošte evidencija@veleri.hr kao i na telefon (051) 677-211.

Vidimo se ponovo prema starom radnom vremenu od 7. siječnja 2022. godine.

Molimo studente da se prilikom dolaska pridržavaju epidemioloških mjera uz  obvezno držanje propisanog razmaka.

 

RIJEKA
Ponedjeljak 13 - 16,30
Utorak 13 - 17
Srijeda ne radi za studente
Četvrtak 8,30 - 10,30 i 13 - 15
Petak 13 - 17

Tel. broj Studentske referade (Rijeka,Vukovarska 58): (051) 677-211 
E-mail:   evidencija@veleri.hr

 

PAZIN
Ponedjeljak 13 - 15
Utorak 9 - 11
Srijeda ne radi za studente
Četvrtak 14 - 16
Petak ne radi za studente

Tel. broj Studentske referade (Pazin, 154. brigade hrvatske vojske 7): (052) 426-901
E-mail:   psergov@veleri.hr

 

POREČ
Ponedjeljak 14 - 16
Utorak 9 - 11
Srijeda 15 - 17
Četvrtak ne radi za studente
Petak 13 - 15

Tel. broj Studentske referade (Poreč, C. Huguesa 6): (052) 451-950

U  slučaju spriječenosti zaposlenice studenske referade u Poreču studenti će biti obaviješteni preko mrežne  stranice Veleučilišta u Rijeci / Poljoprivredni odjel.
Potvrde  o statusu studenta mogu se podignuti u bilo kojoj referadi Veleučilišta (Rijeka ili Pazin).

Za rješavanje hitnih zahtjeva studenti Poljoprivrednog odjela mogu se obratiti na telefon 052 451 950  ili na e-mail:   denis.staver@veleri.hr