Skoči na glavni sadržaj
...
Stručni prijediplomski studij  Telematika

Kombinacija telekomunikacija, informatike i primijenjene elektrotehnike na jedinstvenom studiju u Hrvatskoj!

Zašto upisati ovaj studij?

Stručni prijediplomski studij  Telematika na tromeđi je telekomunikacija, informatike i primijenjene elektrotehnike. Osobita pozornost posvećuje se direktnom radu u laboratoriju, gdje studenti rješavaju zadatke i postavljaju se u situacije koje se događaju u svakodnevnoj inženjerskoj praksi. Osim laboratorija, studenti se upoznaju i s razvojem mobilnih aplikacija, mrežnih stranica te nizom drugih programerskih znanja na praktičnim projektima i samostalnim zadatcima. 

Jezik hr
Stručni naziv kratica bacc. ing. telem.
Stručni naziv M Prvostupnik (baccalaureus) inženjer telematike
Stručni naziv Ž Prvostupnica (baccalaurea) inženjerka telematike
Vrsta rada za završetak Završni rad
ECTS 180
Ishodi učenja
 • Povezati matematičke metode i inženjerske principe iz elektrotehnike, obrade signala i automatskog upravljanja sustavima s primjenom u telematici. 
 • Vrednovati rezultate mjerenja u telematičkim sustavima.
 • Provesti računalne simulacije za analizu i sintezu jednostavnijih telematičkih sustava. 
 • Izraditi specifikaciju hardverske konfiguracije računala na temelju funkcijskih i nefunkcijskih zahtjeva korisnika. 
 • Postaviti konfiguraciju operacijskog sustava s obzirom na njegovu primjenu. 
 • Razviti programsko rješenje za različite tipove okruženja. 
 • Analizirati potrebe tvrtke i sukladno njima postaviti računalnu mrežu i mrežne usluge. 
 • Izraditi modele informacijskog sustava tvrtke primjenom odgovarajućih metoda projektiranja. 
 • Odabrati prikladnu telekomunikacijsku opremu s obzirom na prijenosni medij i funkcijske zahtjeve korisnika. 
 • Analizirati značajke unutarnjeg i vanjskog prostora u svrhu optimizacije telekomunikacije infrastrukture primjenom odgovarajućih računalnih alata i matematičkih modela. 
 • Vrednovati kvalitetu i dostupnost telekomunikacijkih mreža i usluga primjenom aktualnih modela.
 • Analizirati mogućnosti organizacije poslovnih sustava u području telematike. 
 • Usporediti koncepte marketinga proizvoda i usluga u kontekstu poduzetništva u telematici. 
 • Izraditi projektnu dokumentaciju manjeg telematičkog sustava u skladu sa zakonskom regulativom RH i pravilima struke. 
 • Izraditi digitalne multimedijske materijale stručnih sadržaja pomoću odgovarajućih softverskih alata. 
 • Demonstrirati vještine poslovne komunikacije. 
 • Prezentirati stručne sadržaje u pisanom i govornom obliku na hrvatskom i engleskom jeziku.
   
Voditelj(ica) studija:
Profile picture for user aandrijas
dr. sc. tech. Andrea Andrijašević,
predavač
Vidi profil
Galerija slika
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
1. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  1 MATEMATIKA 8 3 0 4 0
  3 OSNOVE INFORMATIKE 5 2 0 2 0
  5 PROGRAMIRANJE I 5 2 0 2 0
  6 INTERNET KOMUNIKACIJA 5 2 0 2 0
  41 ELEMENTI TELEMATIKE 1 4 3 0 2 0
  79 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1 - IZBORNI PREDMET 0 0 0 1 0

Napomena:
Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se izvan satnice.

2. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  4 POSLOVNA ORGANIZACIJA 5 2 2 0 0
  9 OSNOVE MARKETINGA 4 2 1 0 0
  10 ALGORITMI I STRUKTURE PODATAKA 5 2 0 2 0
  11 TEORIJA SIGNALA 6 2 0 2 0
  12 OSNOVE POSLOVNE KOMUNIKACIJE 4 2 0 2 0
  13 TEHNIKA KOMUNIKACIJE 6 2 0 2 0
  42 ELEMENTI TELEMATIKE 2 3 2 0 1 0
  79 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 - IZBORNI PREDMET 0 0 0 1 0

Napomena:
Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se izvan satnice.

3. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  14 PROGRAMIRANJE II 6 2 0 3 0
  15 BAZE PODATAKA 6 3 0 3 0
  16 MOBILNA KOMUNIKACIJA 4 2 0 1 0
  17 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 5 2 2 0 0
  18 LOGISTIKA U PROMETU 5 2 1 0 0
  19 ENGLESKI JEZIK I 4 2 0 1 0
4. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  20 PROGRAMSKO INŽENJERSTVO 6 3 0 3 0
  22 TK MREŽE I SLUŽBE 5 2 0 2 0
  23 PROJEKTIRANJE SUSTAVA I TELEMATIČKIH POSTROJENJA 5 2 0 2 0
  24 ENGLESKI JEZIK II 4 2 0 1 0
  33 MULTIMEDIJSKI SUSTAVI 5 2 0 2 0
  36 UPRAVLJANJE KVALITETOM I SIGURNOST U TELEMATICI - IZBORNI PREDMET 5 2 0 2 0
  39 KONCEPTI OPERACIJSKIH SUSTAVA 5 2 0 2 0

Napomena:
Izborni predmet A:

 • Upravljanje kvalitetom i sigurnost u telematici
 • Multimedijski sustavi
5. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  25 PROGRAMIRANJE ZA INTERNET 5 2 0 2 0
  26 UPRAVLJANJE SUSTAVIMA I PROCESIMA 5 2 0 2 0
  27 GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAVI 5 2 0 2 0
  28 TELEMATIKA U PROMETU 6 2 2 0 0
  29 INFORMACIJSKI SUSTAV PODUZEĆA 5 2 0 2 0
  36 AUTOMATIZACIJA U ZGRADARSTVU 5 2 0 2 0
  40 PROJEKT U TELEMATICI 4 1 0 3 0
  41 DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO - IZBORNI PREDMET 5 2 0 2 0

Napomena:
Izborni predmeti B:

 • Automatizacija u zgradarstvu
 • Informacijski sustav poduzeća
 • Društveno poduzetništvo
6. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  30 SEMESTRALNA STRUČNA PRAKSA 13 0 0 0 240
  31 ZAVRŠNI RAD 17

Želiš više informacija? Pošalji upit.