Skoči na glavni sadržaj

Barbara Jarni, studentica Veleučilišta u Rijeci, osvojila je prvu Nagradu dr. sc. Josip Čiček za najbolji studentski rad na 24. Međunarodnom simpoziju o kvaliteti / Kvaliteta - jučer, danas, sutra, koji je održan u Opatiji od 22. do 24. ožujka 2023. Rad pod nazivom "Kvaliteta i upravljanje različitostima" prezentirala je na skupu, a mentorica rada je doc. dr. sc. Sanja Zambelli, viši predavač. Na skupu su aktivno sudjelovali i studenti s kolegija "Osiguranje kvalitete" i "Integralni sustav upravljanja kvalitetom".

Doc. dr. sc. Sanja Zambelli sudjelovala je s radom "Razvoj kvalitete ponude hotela uvođenjem novog koncepta aktivnog i zdravog turizma" koji je napisala u koautorstvu s Rose Marie Šturlić Raspor, mag. oec., direktoricom Hotela Istra. 

Studij
Stručni prijediplomski studij Sigurnost na radu
Stručni diplomski studij Sigurnost na radu
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika