Skoči na glavni sadržaj

Održana gostujuća predavanja prof. dr. sc. Gorana Topisirovića u okviru programa CEEPUS za studente Poljoprivrednog odjela te preddiplomskog stručnog studija Održivi agroturizam

U okviru CEEPUS programa mobilnosti (mreža SK-0405 - Renewable energy sources) Veleučilište u Rijeci u razdoblju od 10. do 30. 4. 2022. godine posjetio je prof. dr. sc. Goran Topisirović s Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Beogradu, Srbija.

Profesor Topisirović je za studente Poljoprivrednog odjela u Poreču (studiji Mediteranska poljoprivreda i Vinarstvo) te Preddiplomskog stručnog studija Održivi agroturizam u Rijeci održao niz vrlo zanimljivih, poučnih i korisnih predavanja na temu precizne poljoprivrede, globalnih sustava navigacije, geoinformacijskih sustava te objekata i opreme u stočarstvu. Predavanja su održana u okviru kolegija Mehanizacija u vinogradarstvu i vinarstvu (Vinarstvo), Strojevi u poljoprivredi (Mediteranska poljoprivreda), Zaštita bilja (Vinarstvo, Mediteranska poljoprivreda),  Planiranje i upravljanje ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom (Održivi agroturizam) te Uređenje agroturističkog gospodarstva (Održivi agroturizam).

O svom boravku na Veleučilištu u Rijeci profesor Topisirović naveo je sljedeće: ''…već pri prvom susretu sve je postalo jasno. Sa divnim mladim koleginicama na koje sam bio upućen, već pri upoznavanju, u kratkim dogovorima sve je postalo lako i savršeno se uklopilo. A onda je program tekao sam od sebe, u izuzetno prijatnom i interaktivnom odnosu sa studentima. Njihovo interesovanje, duhovito i aktivno učešće su posebno oplemenili provedeni program. Dogovori o nastavku ove i razvoju dalje saradnje sami su se nametnuli. Ponovni susret sa Riječanima, Rijekom i svim njenim biserima bio je posebno prijatan i uzbudljiv. Sva proživljena osećanja bi bilo nemoguće opisati na ovako malom prostoru, pa ću ih sačuvati za sebe. Još jednom koristim priliku da se zahvalim profesorkama i profesorima Edi, Meliti, Lili, Slavici, Kristijanu, Mariu, Ivani, Marijani, Martini i svim ostalim koleginicama i kolegama na gostoprimstvu, iskrenoj podršci i saradnji. Bilo je divno upoznati ih i sarađivati sa svima njima i upoznati njihovo Veleučilište. ''

Zahvaljujemo profesoru Topisiroviću na posjetu i lijepim riječima i radujemo se nastavku suradnje!