Skoči na glavni sadržaj

Prezentacija rada na konferenciji KOM2022

Dana 29. 11. 2022. godine, u pratnji nastavnika doc. dr. sc. Bernarda Vukelića, student 2. godine stručnog studija Informatika Nikola Jakov Pavečić prezentirao je rad  „UPOTREBA ALATA OTVORENOG KODA GOPHISH ZA PRIPREMU I PRAĆENJE PHISHING KAMPANJA” na konferenciji KOM2022 - konferencija o elektroničkim komunikacijskim tehnologijama i normama u informatici (https://kom.conferenceatnet.com) u Zagrebu. Autori rada naši su nastavnici doc. dr. sc. Bernard Vukelić i Vlatka Davidović te student Nikola Jakov Pavečić.

 

Slika