Skoči na glavni sadržaj

Jubilarna 10. Međunarodna konferencija zaštita na radu u regiji  Alpe- Jadran „Work 4.0 Sigurnost i zdravlje na radu”, održat će se 1. i 2. lipnja 2023. godine u kongresnoj dvorani Grand hotela Adriatic u Opatiji, uz predkonferencijske i postkonferencijske radionice.

Ovogodišnjom konferencijom uz poruku „Za sigurnu i zdravu budućnost na radu!“,  obilježit će se 20. godišnjica uspješne suradnje znanstvenika, stručnjaka zaštite na radu, zdravstvenih djelatnika, inspektora zaštite na radu, predstavnika poslodavaca, sindikata i drugih sudionika iz Hrvatske, Austrije i Slovenije.

Suorganizatori konferencije su: AUVA – Opća Ustanova za osiguranje od nesreća, Beč; Fakultet za kemiju i kemijsku tehnologiju, Ljubljana; Udruga za promicanje zaštite, Zagreb te ZIRS Učilište, Zagreb.

Pokrovitelji konferencije su: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske; Ministarstvo za rad, socijalna pitanja i zaštitu potrošača Republike Austrije; Ministarstvo rada, obitelji, socijalne skrbi i jednakih mogućnosti Republike Slovenije.

Partneri konferencije su: Veleučilište u Rijeci, Veleučilište u Karlovcu, Hrvatsko psihološko društvo i Nezavisni hrvatski sindikati. Podršku konferenciji pružaju  ENETOSH - Europska mreža obrazovanja i osposobljavanja za sigurnost i zdravlje na radu i Enterprise Europe Network (EEN) - Europska poduzetnička mreža.

Od predstavnika EU parlamenta do stručnjaka

Na konferenciji se očekuje sudjelovanje predstavnika EU parlamenta, savjetodavnog odbora Europske komisije za sigurnost i zdravlje na radu, upravnog odbora Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu, državnih, regionalnih i lokalnih institucija, strukovnih udruga u području sigurnosti i zdravlja, poslodavačkih udruženja, poslodavaca, njihovih ovlaštenika i radničkih povjerenika za zaštitu na radu, članova odbora za zaštitu na radu, stručnjaka za zaštitu na radu, koordinatora za zaštitu na radu, zdravstvenih  djelatnika iz područja medicine rada i psihologije, rukovoditelja ljudskih resursa, pravnih stručnjaka, predstavnika sindikalnih središnjica i sindikata, medija te drugih zainteresiranih čimbenika za razvoj i unapređivanje sigurnosti i zdravlja na radu iz regija s područja Alpe-Jadran i susjednih zemalja.

Dodana vrijednost - Program plus

Bogat program dvodnevne konferencije, proširen je s Programom plus. Uvažavajući interes i potrebu sudionika koji žele dodatnim znanjima postići izvrsnost u svojem radu, 31. svibnja i 2. lipnja održat će se po dvije radionice, kao suvremeni oblik interaktivnog učenja i poučavanja koji je usmjeren na polaznika s ciljem razvijanja vještina i/ili jačanja osjetljivosti za određene probleme u području sigurnosti i zdravlja na radu.

Teme radionica su: Kampanja u Republici Austriji „Prevencija i sigurnost u dolasku i odlasku s posla“; Eksplozija prašine – uzroci i posljedice, iskustva iz Republike Slovenije; Industrija 4.0 i sigurnost na radu, pogled iz Republike Austrije; Inspekcija u akciji – propusti u organizaciji i provedbi zaštite na radu i kako ih prevenirati, primjeri iz Republike Hrvatske.

Za sudjelovanje na predkonferencijskim i postkonferencijskim radionicama mogu se na mrežnim stranicamauz povoljne uvjete prijaviti, uz sudionike konferencije, i ostali zainteresirani.

Razlozi, motivi i dobrobiti sudjelovanja

Pored izazovnih tema i drugih interesantnih sadržaja konferencije, niz je motiva, razloga i prilika zašto sudjelovati na ovom jedinstvenom okupljanju predstavnika triju susjednih europskih država.

Skup se održava 2023. u ozračju Europske godine vještina, koju je Europska komisija proglasila kako bi dala novi poticaj cjeloživotnom učenju, pa je i to dodatni  razlog zašto iskoristiti priliku i sudjelovati na ovoj konferenciji.

Stručnjaci za zaštitu na radu imaju pravo i obvezu stalnog stručnog usavršavanja kroz izobrazbu i aktivno sudjelovanje u programima stručnog usavršavanja kojima se kontinuirano nadograđuju, produbljuju i proširuju znanja o učinkovitim sigurnosnim praksama i uspješnim pristupima (čl. 22. st. 2. Zakona o zaštiti na radu N.N., br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18., 96/18.).

Na osnovi čl. 38. st. 2. Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N., br. 142/21.) te čl. 10. st. 1. i čl. 11. st. 1. i 2. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (N.N., br. 58/22.), stručnjaci za zaštitu na radu sudjelovanjem na ovom skupu ispunit će i svoju obvezu stalnog stručnog usavršavanja.

Istovremeno, propisima je utvrđena obveza osposobljavanja poslodavaca, njihovih ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu, kako bi učinkovito ispunjavali  svoja prava i obveze iz područja zaštite na radu.

Povoljnost je da poslodavci obveznici poreza na dobit mogu koristiti dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit za opravdane troškove obrazovanja i izobrazbe (kotizacija, smještaj, putni i drugi troškovi). Olakšica je uređena Zakonom o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (N.N., br. 109/07., 134/07., 152/08. i 14/14.) i Pravilnikom o sadržaju evidencije državne potpore za obrazovanje i izobrazbu (N.N., br.12/08. i 13/09.). Više info na https://hrcak.srce.hr/file/420886.

Organizatori konferencije izdat će svim sudionicima potvrdu o izobrazbi i stručnom usavršavanju, a sudionici iz Hrvatske na taj će način ostvariti 12 bodova od ukupno potrebnih 30 bodova tijekom 2023. godine za dodjelu priznanja OSCAR SAFETY EDUCATION Oskar sigurnosno obrazovanje. https://www.sigurnost.eu/akademija-sigurnosti/plan-i-program-izobrazbe/

Prijave u tijeku

I Vi možete biti jedan/na od sudionika/ica najznačajnijeg okupljanja struke u regiji Alpe-Jadran, potrđujući svoje zauzimanje za sigurno i zdravo radno okruženje kao temeljno načelo i pravo na radu.

Prijave za sudjelovanje, informacije o programu i detaljima ove konferencije, predkonferencijskim i postkonferencijskim radionicama dostupni su na https://znr-alpe-jadran.zirs.hr/

                                                                                                               Vitomir Begović