Skoči na glavni sadržaj

Terenska nastava iz kolegija Preventiva požara u industriji

U sklopu kolegija Preventiva požara u industriji studenti stručnog diplomskog studija Sigurnost na radu 26. 1. 2023. godine posjetili su Vatrogasni trenažni centar „Šapjane“ u pratnji nastavnika Mensura Ferhatovića, v. predavača.

Studenti su se imali prilike upoznati s preventivnim mjerama zaštite od požara te aktivirati i rukovati vatrogasnim aparatom.  Osim toga, naučili su o osposobljavanju pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanju ljudi i imovine ugrožene požarom.  Tim posjetom nastavljena je praksa obilaska Vatrogasnog trenažnog centra „Šapjane“ u svrhu stručnog osposobljavanja studenata koja se njeguje dugi niz godina.

Slika
Slika
Slika
Slika