Skoči na glavni sadržaj

Imate li prijedlog za nabavu literature, možete ga upisati u Knjigu deziderata u Knjižnici (važno je napisati točne podatke o autoru, naslovu i izdavaču/godini izdanja).

Svoje prijedloge, pohvale i kritike možete nam poslati i na e-adresu knjiznica@veleri.hr.

U Knjižnici možete:

 • posuditi knjige
 • koristiti referentnu zbirku, prolistati časopise, završne i specijalističke završne radove i doktorske disertacije studenata i profesora Veleučilišta
 • pretraživati baze podataka i e-časopise, istraživati e-izvore
 • dobiti informacije i izvore o tome kako se učinkovito služiti internetom i elektroničkim informacijama te pomoć u pretraživanju baza podataka kao kvalitetnim mrežnim informacijama
 • kupiti knjige i skripte čiji su autori nastavnici Veleučilišta, a Veleučilište izdavač ili suizdavač
 • upisati u Knjigu deziderata svoj prijedlog za nabavu knjiga i časopisa.

 

Pravila korištenja Knjižnice

Pravo korištenja Knjižnice imaju svi redoviti studenti, apsolventi, izvanredni studenti i profesori.

Za upis u Knjižnicu potrebno je predočiti važeću x-icu (ili indeks)

Izvan Knjižnice studenti mogu posuditi dvije knjige na 15 dana, a zatim ih produžiti jednom ili mijenjati, po potrebi (e-mailom na  knjiznica@veleri.hr ili na tel 051 353 727). Posljednji primjerak ispitne građe moguće je posuditi samo preko noći (posuditi knjigu na kraju radnog vremena i vratiti do 10,00 sati ujutro sljedećeg dana) ili vikenda (od petka od 15,00 sati do ponedjeljka do 10,00 sati), uz polog indeksa/iksice.

Časopisi, referentna zbirka i diplomski radovi koriste se samo u čitaonici. Studenti mogu fotokopirati članke koji ih zanimaju u Knjižnici.

Korisnici koji prekorače rok posudbe od 15 dana plaćaju zakasninu u iznosu od 0,07 eura po danu i knjizi (neradni dani se ne računaju), a za prekoračenje posudbe preko noći/vikenda zakasnina iznosi 0,66 eura po danu i knjizi.

Svaka izgubljena ili oštećena knjiga nadoknađuje se istom knjigom ili, ako je izdanje rasprodano, kupnjom nove knjige koja odgovara sadržajem i kvalitetom onoj knjizi koja je izgubljena, prema dogovoru s djelatnicom Knjižnice.

Prije prekida ili završetka školovanja studenti su dužni izvršiti sve obveze prema Knjižnici (vratiti knjige, podmiriti dugovanja i sl.).

Članstvo u Knjižnici je besplatno.

 

Informacije o fondu

Knjižnični se fond sastoji prvenstveno od jedinica za potrebe nastavnog programa i kontinuirano se povećava i proširuje novim knjigama i časopisima. Knjižnica posjeduje fond građe iz područja prometnih, ekonomskih i tehničkih znanosti, prilagođen potrebama studija i znanstvenog rada na Veleučilištu. Knjižnični fond  (listopad 2023.) ukupno ima 11.666 invetariziranih jedinica građe (najviše ima knjižnog fonda (7.062 sveska) i ocjenskih radova (4.153 sveska). Zbirka se kontinuirano popunjava kupovinom i pretplatom. Završni radovi i specijalistički završni radovi dostupni su također u knjižnici, a oni obranjeni od prosinca 2015. nalaze se pohranjeni i u Digitalnom repozitoriju Veleučilišta.

Knjižnični fond može se pretraživati na mrežnim stranicama knjižničnog kataloga.

Veleučilište je, kao visokoškolska ustanova, uključeno u projekt Centra za online baze podataka, pa su strani i hrvatski znanstveni i stručni časopisi studentima i nastavnicima dostupni preko Centra za online baze podataka.  

 

Knjižnica Veleučilišta u Rijeci u 2023. godini prima sljedeće časopise:

 1. Ambalaža - časopis za proizvođače i korisnike ambalaže - ISSN - 1845-9935 - www.ambalaza.hr 
 2. Bug - časopis za informatiku - ISSN 1330-0318 - www.bug.hr 
 3. Engineering Review - znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici - ISSN 1330-9587 - www.riteh.hr/izda_djel/er/index.html 
 4. International Journal of Shipping and Transport Logistics - ISSN 1756-6517
 5. Književna smotra : časopis za svjetsku književnost – ISSN - 0455-0463
 6. Lider  - ISSN – 1845-7118 - www.liderpress.hr/ 
 7. Metodički ogledi – ISSN – 0353-765X
 8. Mreža – časopis za IT profesionalce – ISSN – 1331-2839 - www.bug.hr/mreza/ 
 9. Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu – ISSN - 1330-0059
 10. Naše more - znanstveni časopis za more i pomorstvo (Journal of Marine Sciences) - ISSN 0469-6255
 11. Olimp : magazin Hrvatskog olimpijskog odbora – ISSN - 1331-9523
 12. Poduzetnik: mjesečnik za poduzetnike i menadžere - ISSN 1846-3541 (časopis nabavljen na prijedlog studenata)
 13. Promet-Traffic-Traffico – Scientific Journal on Transportation Research - ISSN – 0353-5320
 14. Qlife. znanost i umjetnost liderstva – ISSN - 1846-9590
 15. Računovodstvo i porezi u praksi : mjesečnik za računovodstvena, porezna i druga ekonomska područja – ISSN - 1845-6448
 16. Računovodstvo, revizija i financije – ISSN – 0353-8087 - www.rrif.hr/ 
 17. Reboot; časopis za gaming kulturu - ISSN 1848-5669 (časopis nabavljen na prijedlog studenata)
 18. Revue des Oenologues – ISSN 0760-9868
 19. Sigurnost – časopis za sigurnost o radnoj i životnoj okolini – ISSN - 0350-6886 www.zirs.hr/publikacije.asp?publication=231   
 20. Strani jezici - časopis za primjenjenu lingvistiku - ISSN 0351-0840 - www.ffzg.hr/sj  
 21. Suvremeni promet – časopis za pitanje teorije i prakse prometa – ISSN – 0351-1898 
 22. Tim4pin magazin : specijalizirani časopis Centra za razvoj javnog i neprofitnog sektora – ISSN – 1848-7610
 23. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti – ISSN - 0503-1583
 24. Vidi – ISSN 1330-626x - www.vidi.hr/ 
 25. Vijenac – novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost – ISSN 1330-2787 – www.matica.hr/vijenac 
 26. Zadruga – ISSN – 1845-982x 
 27. Zeleno i plavo - magazin primorsko-goranske županije - ISSN 1845-5220 - www.pgz.hr/zip.html  
 28. Željeznice 21 - Stručni časopis inženjera i tehničara hrvatskih željeznica - ISSN 1333-7971 - www.ithz.hr/Zeljeznice_21.html 
 29. Zaštita - časopis za zaštitu i sigurnost osoba i imovine - ISSN 1845-7134 - www.zastita.info/hr/casopis/?brojId=134