Skoči na glavni sadržaj

Zakoni - poveznice

Poveznice na zakonske propise

 1. Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 85/10 – pročišćeni tekst)
 2. Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti NN 119/22
 3. Zakon o radu NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23
 4. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, br. 42/18)
 5. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (“Narodne novine”, br. 111/21)
 6. Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, br. 47/09, 110/21)
 7. Zakon o upravnim sporovima (“Narodne novine”, br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21)
 8. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (“Narodne novine”, br. 61/18, 98/19)
 9. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN 121/17, 98/19, 84/21
 10. Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19
 11. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20
 12. Zakon o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata NN 84/21
 13. Zakon o ravnopravnosti spolova NN 82/08, 69/17
 14. Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacija NN 71/2007
 15. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama NN 56/22, 127/22, 58/23
 16. Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje NN 9/19
 17. Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za znanosti i visoko obrazovanje NN 9/19
 18. Izmjene Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za znanosti i visoko obrazovanje NN 52/20
 19. Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13, 85/15, 69/22
 20. Zakon o zaštiti na radu 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18