Skoči na glavni sadržaj

Naša izdanja

1998. - 2018. Naših prvih dvadeset godina
Cijena za studente:

1998. - 2018. Naših prvih dvadeset godina
ISBN: 978-953-6911-97-4
Godina: 2018
Autor(i):
Cijena za studente:

Abeceda računovodstva u teoriji i praksi
ISBN: 978-953-6911-22-6
Godina: 2007
Autor(i):
Eda
Ribarić Čučković
Anastazija
Vinković Kravaica
Dubravka Krivačić
Cijena za studente:

Ekologija
ISBN: 953-6911-11-6
Godina: 2005
Autor(i): Neda Fanuko
Cijena za studente:

E-izdanje
English for Agronomic Studies
ISBN: 978-953-8286-03-2
Godina: 2020
Autor(i):
Mladen
Marinac
Ana Bratulić
English for agronomists and enologists
Cijena za studente:

English for agronomists and enologists
ISBN: 978-953-6911-42-4
Godina: 2009
Autor(i):
Tamara
Polić
English for Safety Textbook
Cijena za studente:

E-izdanje
English for Safety Textbook
ISBN: 978-953-6911-98-1
Godina: 2018
Autor(i):
Tatjana
Šepić
Cijena za studente:

Fizika
ISBN: 978-953-6911-28-8
Godina: 2008
Autor(i): Gordana Brumini, Marta Žuvić-Butorac
Cijena za studente:

Fizikalne osnove telematike, sv. 1; Osnove elektrotehnike i elektronike
ISBN: 978-953-6911-54-7
Godina: 2010
Autor(i): Tomislav Brodić
Cijena za studente:

Fizikalne osnove telematike, sv. 2; Osnove telekomunikacija
ISBN: 978-953-6911-55-4
Godina: 2010
Autor(i): Tomislav Brodić
Cijena za studente:

Fizikalne štetnosti; zbirka riješenih zadataka
ISBN: 978-953-6911-82-0
Godina: 2015
Autor(i):
Marko
Kršulja
Aleksandar Regent
JOIFF-ov standardni priručnik o osobnoj zaštitnoj opremi (OZO): za zaštitu od topline i plamena
Cijena za studente:

JOIFF-ov standardni priručnik o osobnoj zaštitnoj opremi (OZO): za zaštitu od topline i plamena
ISBN: 9789536385195
Godina: 2007
Autor(i):
Cijena za studente:

Matematika
ISBN: 978-953-6911-25-7
Godina: 2010
Autor(i): Ljubica Štambuk
Cijena za studente:

Matematika; zbirka zadataka s riješenim primjerima
ISBN: 978-953-6911-26-4
Godina: 2008
Autor(i):
Zvonimir
Peranić
Ljubica Štambuk
Cijena za studente:

Menadžment : udžbenik za specijalistički studij
ISBN: 953-6911-18-9
Godina: 2007
Autor(i): Marčelo Dujanić
Cijena za studente:

E-izdanje
Modeliranje podataka i procesa
ISBN: 978-953-6911-99-8
Godina: 2022
Autor(i):
Marin
Kaluža
Ida
Panev
Cijena za studente:

Nomotehnika
ISBN: 978-953-6911-23-3
Godina: 2007
Autor(i): Marinko Đ. Učur
Cijena za studente:

Organizacija
ISBN: 953-6911-14-0
Godina: 2006
Autor(i): Marčelo Dujanić
Organizacija zaštite na radu
Cijena za studente:

E-izdanje
Organizacija zaštite na radu
ISBN: 978-953-8286-04-9
Godina: 2020
Autor(i):
Kristina
Dundović
Zlatko
Perić
Cijena za studente:

Osnove elektrotehnike i elektronike
ISBN: 978-953-6911-21-9
Godina: 2007
Autor(i): Tomislav Brodić
Cijena za studente:

Osnove menadžmenta
ISBN: 953-6911-13-2
Godina: 2006
Autor(i): Marčelo Dujanić
Osnove organizacijskog ponašanja
Cijena za studente:

Osnove organizacijskog ponašanja
ISBN: 978-953-6911-93-6
Godina: 2017
Autor(i):
Drago
Pupavac
Osnove programiranja
Cijena za studente:

E-izdanje
Osnove programiranja
ISBN: 978-953-6911-77-6
Godina: 2014
Autor(i):
Alen
Jakupović
Sabrina
Šuman
Cijena za studente:

Osnove sigurnosne tehnike
ISBN: 978-953-6911-29-5
Godina: 2008
Autor(i): Tomislav Brodić
Cijena za studente:

Osnove teorije signala
ISBN: 978-953-6911-64-6
Godina: 2011
Autor(i): Tomislav Brodić
Cijena za studente:

Pedologija
ISBN: 953-6911-03-5
Godina: 2003
Autor(i): Zoltan Racz
Cijena za studente:

Planiranje - analiza - revizija - kontroling
ISBN: 978-953-6911-38-7
Godina: 2009
Autor(i): Kuzman Vujević
Poduzetnička etika
Cijena za studente:

Poduzetnička etika
ISBN: 978-953-8286-00-1
Godina: 2020
Autor(i):
Drago
Pupavac
Poduzetništvo i poduzeće
Cijena za studente:

Poduzetništvo i poduzeće
ISBN: 978-953-6911-31-8
Godina: 2008
Autor(i):
Robert
Strahinja
Cijena za studente:

E-izdanje
Pravilna prehrana i zdravlje
ISBN: 978-953-6911-89-9
Godina: 2016
Autor(i): Ibrahim Mujić
Cijena za studente:

Prekrcajna sredstva: zbirka riješenih zadataka
ISBN: 978-953-6911-86-8
Godina: 2017
Autor(i):
Marko
Kršulja
Dario Bongolo
Cijena za studente:

E-izdanje
Prerada meda i drugih pčelinjih proizvoda
ISBN: 978-953-6911-76-9
Godina: 2014
Autor(i): Ibrahim Mujić
Cijena za studente:

Projektiranje organizacije i upravljanje projektima
ISBN: 953-6911-12-4
Godina: 2006
Autor(i): Marčelo Dujanić
Prometna ponuda i prometna potražnja
Cijena za studente:

Prometna ponuda i prometna potražnja
ISBN: 978-953-6911-83-7
Godina: 2017
Autor(i):
Drago
Pupavac
Cijena za studente:

Prometno i prostorno planiranje
ISBN: 978-953-6911-37-0
Godina: 2009
Autor(i): Ivo Brozović
Cijena za studente:

Računovodstvo temelj donošenja poslovnih odluka
ISBN: 978-953-6911-41-7
Godina: 2009
Autor(i):
Eda
Ribarić Čučković
Anastazija
Vinković Kravaica
Cijena za studente:

E-izdanje
Razvoj interaktivnih web-aplikacija
ISBN: 978-953-8286-07-0
Godina: 2023
Autor(i):
Vlatka
Davidović
Sustav i informacija
Cijena za studente:

Sustav i informacija
ISBN: 978-953-6911-74-5
Godina: 2014
Autor(i):
Elena
Krelja Kurelović
Cijena za studente:

Tehnička mehanika
ISBN: 978-953-6911-70-7
Godina: 2012
Autor(i): Dario Bongolo, Zdenko Novak, Nedjeljko Škifić
Cijena za studente:

Tehnička mehanika: zbirka
ISBN: 978-953-6911-24-0
Godina: 2008
Autor(i): Zdenko Novak
Cijena za studente:

Tehnologija i organizacija intermodalnog prometa
ISBN: 978-953-6911-56-1
Godina: 2010
Autor(i): Ivan Miloš
Cijena za studente:

Tehnologija proizvodnje jakih alkoholnih pića
ISBN: 978-953-6911-45-5
Godina: 2010
Autor(i): Ibrahim Mujić
The English Language I and II
Cijena za studente:

The English Language I and II
ISBN: 978-953-6911-20-2
Godina: 2007
Autor(i):
Tamara
Polić
Upravljanje prometnim koridorima
Cijena za studente:

Upravljanje prometnim koridorima
ISBN: 978-953-6911-61-5
Godina: 2011
Autor(i):
Bojan
Hlača
Upravni postupak
Cijena za studente:

Upravni postupak
ISBN: 978-953-6911-66-0
Godina: 2011
Autor(i):
Dario
Đerđa
Vinogradi u krajobrazu
Cijena za studente:

E-izdanje
Vinogradi u krajobrazu
ISBN: 978-953-8286-05-6
Godina: 2020
Autor(i):
Zrinka
Brajan
Cijena za studente:

Zaštita na radu; provedbeni propisi s komentarima i tumačenjima
ISBN: 978-953-7177-28-7
Godina: 2009
Autor(i): Marinko Đ. Učur, Milan Pavlović
Cijena za studente:

E-izdanje
ZBORNIK VELEUČILIŠTA U RIJECI Vol. 1
ISBN:
Godina: 2013
Autor(i):
Cijena za studente:

E-izdanje
ZBORNIK VELEUČILIŠTA U RIJECI Vol. 10
ISBN:
Godina: 2022
Autor(i):
Cijena za studente:

E-izdanje
ZBORNIK VELEUČILIŠTA U RIJECI Vol. 2
ISBN:
Godina: 2014
Autor(i):
Cijena za studente:

E-izdanje
ZBORNIK VELEUČILIŠTA U RIJECI Vol. 3
ISBN:
Godina: 2015
Autor(i):
Cijena za studente:

E-izdanje
ZBORNIK VELEUČILIŠTA U RIJECI Vol. 4
ISBN:
Godina: 2016
Autor(i):
Cijena za studente:

E-izdanje
ZBORNIK VELEUČILIŠTA U RIJECI Vol. 5
ISBN:
Godina: 2017
Autor(i):
Cijena za studente:

E-izdanje
ZBORNIK VELEUČILIŠTA U RIJECI Vol. 6
ISBN:
Godina: 2018
Autor(i):
Cijena za studente:

E-izdanje
ZBORNIK VELEUČILIŠTA U RIJECI Vol. 7
ISBN:
Godina: 2019
Autor(i):
Cijena za studente:

E-izdanje
ZBORNIK VELEUČILIŠTA U RIJECI Vol. 8
ISBN:
Godina: 2020
Autor(i):
Cijena za studente:

E-izdanje
ZBORNIK VELEUČILIŠTA U RIJECI Vol. 9
ISBN:
Godina: 2021
Autor(i):