Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user ssuman
dr. sc. socio. Sabrina Šuman,
profesor stručnog studija
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 5
ECTS 5
Vrsta predmeta Izborni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Stjecanje vještina izrade 3D objekata i animacija u odabranom programskom alatu.
Ishodi učenja
  • Objasniti matematičku osnovu 3D modeliranja i osnovne postupke u 3D računalnoj grafici
  • Diskutirati primjenu 3D grafike sa osvrtom na 3D skeniranje i 3D ispis
  • Izraditi 3D model i cjelovitu virtualnu scenu
  • Osmisliti i izraditi 3D animaciju na temelju definiranog vremenskog plana