Skoči na glavni sadržaj

...

Stručni prijediplomski studij Informatika

Želiš li upoznati mnogobrojne mogućnosti primjene IKT-a i osigurati si brzi pronalazak posla?

Ovaj je studij karakterističan i jedinstven po tome što je izrazito okrenut izradi praktičnih rješenja kroz gotovo sve kolegije. Naši studenti stječu znanja i kompetencije iz područja administriranja IKT sustava, projektiranja informacijskih sustava, razvoja aplikativnog softvera koje kombiniraju s poduzetničkim kompetencijama. Na studiju se primjenjuje personalizirani pristup svakom studentu i korištenje modernih metoda poučavanja. Naši studenti vrlo lako nalaze dobro plaćen posao u struci, nerijetko već i tijekom studiranja. 

Jezik hr
Stručni naziv kratica bacc. inf.
Stručni naziv M Prvostupnik (baccalaureus) informatike
Stručni naziv Ž Prvostupnica (baccalaurea) informatike
Vrsta rada za završetak Završni rad
ECTS 180
Ishodi učenja
 • Primjenjivati prezentacijske i komunikacijske vještine pomoću IKT-a u izvršavanju  zadataka i u timskom radu
 • Izraditi  rasterski i vektorski grafički proizvod primjenom funkcionalnosti  odabranog softvera
 • Izraditi jednostavne animacije u odabranom alatu.
 • Primijeniti alate za obradu teksta, tablične kalkulacije i osnovne internetske servise
 • Izraditi  stručni rad iz područja informacijskih znanosti uz nadzor mentora.
 • Izraditi multimedijsku digitalnu publikaciju koristeći prikladne standarde
 • Sastaviti pisani stručni tekst iz područja IKT-a, prezentirati ga i sudjelovati u diskusiji na engleskom jeziku
 • Izraditi jednostavno programsko rješenje u proceduralnom programskom jeziku koristeći module
 • Razviti jednostavno programsko rješenje u objektno orijentiranom programskom jeziku koristeći module
 • Osmisliti i zapisati jednostavniji algoritam  pomoću odabrane metode prikaza
 • Osmisliti hijerarhiju i strukturu klasa podataka te ih prikazati dijagramom klasa podataka.
 • Analizirati odnose, operacije među skupovima te matematičke tvrdnje pomoću klasične logike sudova
 • Primijeniti vektorski račun, funkcije realne varijable, sustave jednadžbi i nejednadžbi, redove i nizove u riješavanju problema iz područja primjene.
 •  Analizirati poslovne procese u organizaciji i dizajnirati model poslovnih procesa i model podataka  
 • Izgraditi model procesa prema prikupljenim korisničkim zahtjevima koristeći tehnike modeliranja procesa i prikladne softverske alate.
 • Izgraditi konceptualni i logički model podataka sukladan modelu procesa koristeći tehnike modeliranja podataka i prikladne softverske  alate
 • Dizajnirati korisničko sučelje usklađeno sa  standardima, preporukama i korisničkim zahtjevima
 •  Uspostaviti  radno, testno i produkcijsko okruženje za razvoj  programskog proizvoda
 • Postaviti i koristiti repozitorij i instalirati alat za čuvanje verzija programskog proizvoda
 • Sastaviti korisničku i tehničku dokumentaciju programskog proizvoda
 • Izgraditi aplikacijsko programsko sučelje
 • Izgraditi prototipsku desktop aplikaciju pomoću odabranih razvojnih alata na temelju modela informacijskog sustava.
 • Izgraditi mobilnu aplikaciju pomoću odabranih alata na temelju korisničkih zahtjeva
 • Razviti interaktivnu web aplikaciju pomoću odabranih tehnologija na temelju korisničkih zahtjeva.
 • Primijeniti inženjerske principe u razvoju aplikativnog softvera
 • Postaviti  odgovarajuću konfiguraciju operacijskog sustava temeljem analiziranih zahtjeva korisnika
 • Uspostaviti jednostavnu lokalnu računalnu mrežu na temelju zadane specifikacije
 • Implementirati osnovne mrežne servise u zadanoj računalnoj mreži
 • Analizirati sigurnosne rizike i prijetnje  i uspostaviti zaštitne mjere  informacijsko-komunikacijskog sustava
 • Analizirati tržište i primijeniti suvremene poslovne strategije
 • Izraditi poslovni plan i prezentirati poslovnu ideju.
 • Primijeniti tehnike i metode za pripremu i upravljanje informatičkim projektima
 • Provesti marketinške aktivnosti primjenom digitalnih tehnologija na temelju definirane marketinške strategije
 • Izraditi  i preurediti bazu podataka na temelju izrađenog modela podataka
 • Upravljati strukturom i podacima u relacijskim  bazama podataka primjenom upitnog jezika
 • Izraditi i koristiti nerelacijsku bazu podataka  za potrebe  programskog rješenja
 • Uspostaviti zadovoljavajuću razinu sigurnosti baze podataka u odabranom sustavu za upravljanje bazom podataka.
 • Primijeniti metode strojnog učenja za rješavanje konkretnih problema iz područja umjetne inteligencije.  
 • Vrednovati i optimizirati model strojnog učenja u kontekstu postavljenog poslovnog problema.  
 • Primijeniti metode i tehnike za upravljanje i odlučivanje u poslovanju.
Pročelnik(ica) studija:
Profile picture for user ajakupovic
dr. sc. socio. Alen Jakupović,
profesor stručnog studija u trajnom izboru
Vidi profil
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
6. Semestar
Br. prog. Sort descending Kolegij ECTS P S V Pr
  36 Programsko inženjerstvo 5 2 0 2 0
  37 Digitalni marketing 4 2 0 2 0
  38 Semestralna stručna praksa 11 0 0 0 300
  39 Završni rad 10 0 0 0 0

Želiš više informacija? Pošalji upit.