Skoči na glavni sadržaj

ALARMNI SUSTAVI U FUNKCIJI SIGURNOSTI

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Ivan Grakalić,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Profile picture for user msupukov
Maja Šupuković,
asistent
Vidi profil
Jezik hr
Studij
Semestar 1
ECTS 6
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 1
Seminari 1
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente s praktičnim aspektima alarmnih i sigurnosnih sustava – zakonodavnim okvirom, primjenom i projektiranjem.
Ishodi učenja
  • Primijeniti važeće zakonske propise vezane za tehničku zaštitu 
  • Kreirati dokumentaciju koristeći pravila struke, pozitivnu inženjersku praksu i zakonsku regulativu za TZ 
  • Izraditi procjenu ugroženosti te ostalu dokumentaciju prema propisima za manji objekt
  • Osmisliti koncept sustava tehničke zaštite rezidencijalno-poslovnog objekta 
  • Skicirati i kreirati elemente grafičke dokumentacije projekta koristeći softver  AutoCAD