Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user ajakupovic
dr. sc. socio. Alen Jakupović,
profesor stručnog studija u trajnom izboru
Vidi profil
Profile picture for user aandrijas
dr. sc. tech. Andrea Andrijašević,
predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 2
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Usvojiti kompetencije za rad sa strukturama podataka lista, red, stog i rječnik, te se upoznati s osnovnim algoritmima za sortiranje i pretraživanje.
  • Implementirati CRUD operacije nad strukturama podataka lista, red, stog i rječnik uz primjenu algoritama sortiranja i pretraživanja.
  • Čuvati podatke u tekstualnoj i binarnoj datoteci.
Ishodi učenja
  • Implementirati izabrane strukture podataka lista, red, stog i rječnik u zadanom proceduralnom programskom jeziku.
  • Integrirati odabrani algoritam sortiranja (Bubble sort, sortiranje biranjem, sortiranje umetanjem, Shellov sort, Merge sort i Quick sort) u računalni program.
  • Razviti računalni program koji se sastoji od odabranog algoritma pretraživanja ( slijedno pretraživanje, blokovsko čitanje, binarno pretraživanje, tablice za pretraživanje).
  • Izraditi CRUD operacije nad strukturama podataka lista, red, stog i rječnik u zadanom proceduralnom programskom jeziku.